Tag: ต้นแบบเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ราคาผัก ราคาไข่ สินค้าเกษตร
1481 views

CPF หนุนไก่ไข่อาหารกลางวัน ไทยรัฐวิทยาต้นแบบสู่ความสำเร็จ โรงเลี้ยงไก่ไข่ที่โรงเรียนสวัสดีวิทยา จ.ศรีสะเกษ ในโครงการ เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหาร กลางวันนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF กับภาครัฐ และเอกชน ได้ดำเนินการมากว่า 20...

การปลูกมะพร้าว
593 views

กรมส่งเสริมการเกษตรศึกษาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในสวนส้มร้าง ทุ่งรังสิต พบว่ากว่า 12,๐๐๐ ไร่ มีศักยภาพ เตรียมจัดเป็นต้นแบบ ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน โดยเมื่อไม่นานมานี้ นายอรรถ อินลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการศึกษาการปลูกปาล์มน้ำมันในเขตภาคตะวันออก และภาคกลาง ตั้งแต่ ปี...

หมู
3584 views

จากข้อมูลสำคัญของโรคหูม่วงที่พบในหมูนั้น รายละเอียดคือเป็นโรคที่เกิดในลูกสุกร ลักษณะอาการเบื้องต้นคล้ายกับอหิวาต์สุกร ซึ่งบางครั้งเรียกว่า โรคหูม่วง เกิดจากเชื้อไวรัส โดยที่ความรุนแรงของโรคจะเกิดจากการจัดการฟาร์มและการสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การตายของสุกรเกิดจากภาวะโรคแทรกซ้อน ถุงหุ้มปอดจะหนาตัว การควบคุมโรคที่ดี คือ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ / การพ่นยาฆ่าเชื้อโรค / ไม่ซื้อสุกรที่ไม่ทราบแหล่งที่มา ที่สำคัญไม่ใช่โรคที่ติดต่อสู่คน ไทยรัฐวันนี้...