Tag: ช่วยน้ำท่วม

การดูแล และ ฟื้นฟู ต้นไม้ หลังน้ำท่วม ให้รอด
466 views

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร เร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลดทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว ซึ่งทางด้านนายอภิชาต จงสกุล โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตรเป็นวงกว้าง กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร โดยเตรียมแผนการดำเนินงานช่วยเหลือและแนวทางการฟื้นฟูเกษตรกรภายหลังน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว แบ่งเป็นแผนการดำเนินงาน 5 แผน/โครงการ ทั้งระยะสั้นเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันทีภายหลังน้ำลด และระยะยาว ตามแนวทางดังนี้ การฟื้นฟูด้านอาชีพ...