Tag: ชีวิตที่พอเพียง

งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
7289 views

เกษตรกรและคนทั่วไปที่อยากปลดแอกตัวเองและหันมาทำเกษตรอย่างจริงจัง แต่ยังไปไม่รอด และรัฐก็ให้แนวทางในเรื่องของการปฏิรูประบบการเกษตรไว้ว่า ให้เน้นคุณภาพชีวิตในครอบครัวก่อนจะเน้นในเรื่องตลาด อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดนั้น เหมือนกับแนวคิดดั้งเดิมในเรื่องของ เกษตรพอเพียง ที่ในหลวงท่านดำริมาตั้งนานมาแล้ว ความพอเพียงเป็นเรื่องที่ขาดไปไม่ได้ของการทำอาชีพหรือลงทุนทำธุรกิจที่จะไม่มุ่งหวังเพื่อที่จะหากำไรทุกรูปแบบ แต่เพราะการลงทุนย่อมต้องมีความหวัง และมีผลตอบแทนเป็นปัจจัยหลักเพื่อความอยู่รอด เกษตรกรเป็นคนที่ผลิตพืชผลทางการเกษตร ผลิตสัตว์ต่างๆออกมา โดยเน้นในเรื่องของ การตลาด ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ ผลกำไร ก็เพราะหวังกำไรและส่วนต่างจากการขายได้นี่แหละ...

แปลงผักในเมือง สวนผักในบ้าน แบบเกษตรพอเพียง
4638 views

การทำงานในสภาพปัจจุบันต้องแข่งขันกันทั้งด้านคุณภาพและเวลา การทำงานจริงจึงไม่มีเวลาที่จะลองผิดลองถูกในการทำงาน เพราะกำไรจึงเป็นของผู้ลงมือก่อน เราจึงต้องเปลี่ยนแปลง ต้องจัดสรรเวลาให้รวดเร็ว ในวันหนึ่ง ๆ เราใช้เวลาในการทำงาน 8 ชั่วโมง นอนหลับ 8 ชั่วโมง อื่น ๆ 8 ชั่วโมง ในเวลา...

ชีวิตพอเพียง ของฉัน
2764 views

ฉันไม่มีพื้นที่ถึง 1 ไร่ให้ทำตามความฝัน เห็นใครหลายคนบอกทำเกษตรพอเพียง 1 ไร่ก็อยู่ได้ แต่ฉันไม่ได้มีพื้นที่มากมายขนาดนั้น แต่ฉันจะสร้างคุณภาพชีวิตของฉันให้เป็นวิถีพอเพียงที่สมบูรณ์แบบที่สุด เป็นชีวิตที่พอเพียงในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน อาจจะหาคำว่าพอเพียงยาก คนจนก็จนลงเรื่อยๆ กลับกันที่คนรวยก็รวยเอารวยเอา แก่นแท้ของชีวิตที่พอเพียง หาใช่การถอยหลังเข้าคลอง หาใช่นิยามความเชย ที่คนรักวัตถุนิยมแอบคิดอยู่ในใจ หากแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล และพอประมาณเพียงความสุขขั้นพื้นฐาน...