Tag: คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ กับระบบ Symbiosis
4629 views

คนไทยรู้จักประเทศไทยดีกว่าต่างชาติ และต่างชาติเองก็รู้จักประเทศไทยดีกว่าเราในอีกหลายมุมมอง แต่ในมุมมองของเกษตรกรรมแล้ว ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ภาคการเกษตรมีความสำคัญต่อประชากรเป็นอย่างมาก และเรามีการทำการเกษตรมาอย่างช้านาน ดูเหมือนว่าระบบการเกษตรแต่เดิมนั้น ก็อยู่ในยุคของการทำการเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบอยู่แล้ว หลังจากมีการขยายอิทธิพลและการล่าอาณานิคมของชนชาวต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม การล่าอาณานิคมจึงส่งผลอย่างมากที่ทำให้ประเทศในแถบยุโรปมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยมีการทำเกษตรกรรม เปลี่ยนไปสู่การทำอุตสาหกรรม และแผ่ขยายเข้ามามีอิทธิพลในเอเซีย และประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วย เมื่อความต้องการวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานเพิ่มขึ้น ผลกระทบก็เริ่มแผ่ขยาย อุตสาหกรรมจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายประเทศ โดยทำการปลูกฝังหยั่งลึกรากฐานในประเทศเกษตรกรรม ให้เปลี่ยนไปเป็นอุตสาหกรรมอย่างสิ้นเชิงตามหัวเมืองต่างๆ...

แบน 4 สารเคมีเกษตร ก่อมะเร็ง
3344 views

ปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเกษตรที่ลงมือทำเกษตรทางเลือก โดยใช้รูปแบบของการทำเกษตรอินทรีย์แล้วเกิดปัญหามีการระบาดของแมลงและศัตรูพืชมากมายและ หาทางกำจัดได้ยาก หรือไม่มีวิธีการกำจัด จึงต้องหันมาใช้สารเคมีแบบเดิมทำให้ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ได้ แต่รู้หรือไม่ว่า สารทดแทนสารเคมีที่ใช้ได้กับเกษตรอินทรีย์ ที่รูปแบบเกษตรอินทรีย์สามารถใช้สารควบคุมโรคพืชได้นั้น มีหลายอย่าง และไม่ผิดข้อบังคับของการทำเกษตรอินทรีย์แต่อย่างใด สารอนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช ในการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสารที่อนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช ได้แก่ กำมะถัน บอร์โดมิกซเจอคร์ พืชที่สมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพร คอปเปอร์ซับเฟต...

brassica alboglabra การปลูกคะน้า นอกฤดู แบบ อินทรีย์
7854 views

การเกษตรปัจจุบันสามารถปรับเปลี่ยนการเป็นเกษตรอินทรีย์ได้โดยเริ่มต้นศึกษาความรู้จากมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาความรู้จากธรรมชาติ เมื่อเริ่มปฏิบัติตามนี้แล้วก็นับได้ว่าก้าวเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ ในระยะปรับเปลี่ยน เมื่อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไม่นานก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ ทั้งนี้ ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ ประเภทเกษตรอินทรีย์ที่จะผลิต ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว ข้อสำคัญนั้น อยู่ที่การทำความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้ท่องแท้ มีความตั้งใจจริง มีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยต่อปัญหา หรืออุปสรรคใดๆ มีความสุขในการปฏิบัติก็จะบรรลุวัตถุประสงค์...

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน EU
943 views

สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าสินค้าปกติ ผู้บริโภคที่ยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า ดังกล่าวจึงเป็นผู้บริโภคที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่มักอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก สหราชอาณาจักรถือเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการเลือกซื้อสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยราว 4 ใน 5 ของครัวเรือนในสหราชอาณาจักรบริโภคและใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์ ขณะที่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหราชอาณาจักรใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ EU รองจากเยอรมนี และฝรัง่...

ภาคใต้ก็มีแปลงปลูกผักอินทรีย์
1868 views

จากการเป็นนักธุรกิจสาวที่โลดแล่นอยู่ในยุทธจักรด้านไอทีมานานหลายปี จนปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นเจ้าของฟาร์ม ผักปลอดสารพิษ ที่เน้นเจาะตลาดคนรักสุขภาพภายใต้ชื่อ ชิณวงศ์ฟาร์ม ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ 7 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ถูกยกให้เป็นฟาร์มที่ใหญ่สุดในภาคใต้ในขณะนี้ สำหรับ น.ส.วาริน ชิณวงศ์ หรือ น้ำ เจ้าของ ชิณวงศ์ฟาร์ม...

แล้งนี้ ปลูกอินทผลัม
2436 views

แล้งนี้ หากจะหวังว่าฝนตกมามากก็เกินกำลัง หากจะให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกสำหรับพื้นที่ห่างไกลชลประทานก็อย่าคาดหวังมาก หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าหน้าร้อนเลยด้วยซ้ำ ทั้งๆ ที่บางพื้นที่ฝนตกชุกเกือบท่วม แต่อีกแห่งใกล้ๆ กันกลับแล้งจนแม้แต่น้ำในบ่อยังขุ่น หากแล้งนี้เพาะอะไรไม่ขึ้น ขอแนะนำ พืชที่ต้องการน้ำน้อย ปลูกอินทผลัมหน้าร้อน เป็นคำตอบที่น่าสนใจสำหรับผม โดยปกติแล้ว การขยายพันธุ์อินทผลัมสามารถทำได้ 3 วิธี คือ...

ระบบนิเวศป่าไม้ ใช้กับ เกษตรอินทรีย์
3048 views

เรารับรู้กันแล้วว่า การทำ เกษตรอินทรีย์ เป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีจากที่มนุษย์ผลิตและทำขึ้นเองเลย แต่ใช้สิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ ที่เป็นไปตามระบบของธรรมชาติทดแทน นั่นก็เพื่อให้เข้าถึงหลักของธรรมชาติอย่างแท้จริง เป้าหมายก็เพื่อลดพิษภัยที่เกิดจากสารเคมีจากน้ำมือมนุษย์ ทั้งใน ดิน น้ำ อากาศ และในผลผลิต ซึ่ง เกษตรอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ที่มุ่งมั่นจะรักษาสมดุลธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ใดๆ...

เกษตรอินทรีย์ กับระบบ Symbiosis
1792 views

จากสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ช่วงปี 2552-2553 ที่ผ่านมานั้น การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยโดยภาพรวมนั้น เริ่มขยับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีปัญหาทั้งในและนอกประเทศก็ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจ และเมื่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับสภาพการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเองเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ทำให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ของไทย น่าจะมีโอกาศค่อนข้างดีที่จะมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มีผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่หันมาลงทุนขยายฐานการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศในปี 2552-2553 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2551...

herbs สมุนไพร ไทย
1342 views

ปราจีนบุรี มีการทำนาทำสวนเหมือนจังหวัดทั่วไป พวกเขาชอบที่จะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยใช้สารเคมี เพื่อทำให้ไม้ดอกดูสวยงาม จนกระทั่งเมื่อ 30 ปีที่แล้ว (ซึ่งผมยังอยู่ในวัยกำลังหัดเดิน) ก็มีเภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ปิติพร ที่กำลังศึกษาสมุนไพรอย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะทำยาสมุนไพรเพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ได้เข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่ทำนาทำสวนนั้น ได้ปลูกสมุนไพร ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับโรงพยาบาล กระทั่งปี 2543...

รีสอร์ทเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน Eco-Social
3192 views

ในการพัฒนาประเทศไทยในหลายสิบปีที่ผ่านมานั้น ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก และเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ (GDP) สำหรับทางด้านการเกษตรก็เช่นเดียวกัน โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิตที่ต้องอาศัยสารเคมี จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค การทำการเกษตรอินทรีย์ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว ที่จะก่อให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่การดำเนินการในขณะนี้ยังมีอุปสรรคและข้อจำกัด และจะนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรนั้น ต้องมีการศึกษาในเรื่อง เกษตรอินทรีย์ นี้อย่างจริงจัง โดยสำงานนักคณะกรรมการวิขัยแห่งชาติ...