Tag: คุณภาพชีวิต

ชีวิตพอเพียง ของฉัน
2823 views

ฉันไม่มีพื้นที่ถึง 1 ไร่ให้ทำตามความฝัน เห็นใครหลายคนบอกทำเกษตรพอเพียง 1 ไร่ก็อยู่ได้ แต่ฉันไม่ได้มีพื้นที่มากมายขนาดนั้น แต่ฉันจะสร้างคุณภาพชีวิตของฉันให้เป็นวิถีพอเพียงที่สมบูรณ์แบบที่สุด เป็นชีวิตที่พอเพียงในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน อาจจะหาคำว่าพอเพียงยาก คนจนก็จนลงเรื่อยๆ กลับกันที่คนรวยก็รวยเอารวยเอา แก่นแท้ของชีวิตที่พอเพียง หาใช่การถอยหลังเข้าคลอง หาใช่นิยามความเชย ที่คนรักวัตถุนิยมแอบคิดอยู่ในใจ หากแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล และพอประมาณเพียงความสุขขั้นพื้นฐาน...

ทิม คณะเสน เกษตรกรตัวอย่างที่สามารถพลิกชีวิตจากคนที่มีหนี้สินกว่า 20 ล้านบาท จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างล้มในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อปี 2540 แต่เขาก็ยังกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ โดยเปลี่ยนมาทำ อาชีพเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักปลอดสารพิษจนประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน คอยให้คำปรึกษาแก่เพื่อนเกษตรกร นายทิม เล่าว่าเมื่อปี 2540 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ธุรกิจรับเหมาของตนต้องล้มลงทำให้เป็นหนี้กว่า 20 ล้านบาท...

การทำฟาร์มเห็ดแบบ เกษตรอินทรีย์ เห็ดยายฉิม
704 views

เสวนาเรื่อง รวมพลกำจัด เพลี้ย-หนูนา ณ จ.อ่างทอง - นายธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง กล่าวว่า จากกรณีพื้นที่นาข้าวเกือบหมื่นไร่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกัดกินสร้างความ เสียหายแก่เกษตรกร พร้อมๆ กับปัญหาภัยแล้งที่ชาวนาประสบอยู่ขณะนี้...