Tag: ข้าวเหนียวกล้องดํา

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
6760 views

วันนี้กลับมาที่เรื่องข้าวกันก่อนดีกว่า ก่อนจะไปหาข้าวเที่ยงให้อร่อยวันนี้ อยากนำเสนอสายพันธุ์ข้าวอีก 1 สายพันธุ์มาให้รู้จักกัน เนื่องจากเราคนไทยอยู่คู่กับ ข้าว มานานแสนนาน และข้าวที่นำเสนอวันนี้เป็นข้าวกล้อง แต่ไม่ใช่ข้าวกล้องธรรมดาทั่วไป เค้าคือ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง โดยข้าวกล้องหอมมะลิแดงนั้น จัดเป็นพันธุ์หนึ่งของข้าวหอมมะลิ มีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนข้าวกล้องหอมมะลิเลย แต่จะมีเพิ่มเติมในส่วนของธาตุเหล็ก มีส่วนช่วยในการบำรุงเลือด ซึ่งจะเห็นชัดด้วยสีแดงในเมล็ดข้าว...

gluten free rice thailand, how to make wheat rice gluten
770 views

พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง กอใหญ่ และต้านทานการล้ม ด้วยการพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจากมหาวิทยาลัยนาโกย่า กับนักวิชาการข้าวจากสถาบันวิจัยข้าวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำการศึกษาวิจัยยีนที่ให้ผลผลิตของข้าว และได้ค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตของข้าว ทำให้ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตและแตกกอมากขึ้น ต้นใหญ่ ลำต้นแข็งแรง และมีจำนวนรวมเพิ่มมากกว่าเดิม ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่ายีนที่ควบคุมการปลดปล่อยฮอร์โมนในการขยายตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์ต้นข้าวในช่วงของการเจริญเติบโตนั้น ถ้าสามารถทำให้ลดการปลดปล่อยฮอร์โมนของยีนดังกล่าวนี้ได้ ก็จะทำให้ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตและแตกกอมากขึ้น อันจะเป็นการนำไปสู่การติดรวงเพิ่มจำนวนเมล็ดข้าวมากขึ้น...

โมเดลรับจำนำข้าว กับบริษัทข้าวแห่งชาติ ราคาข้าววันนี้
534 views

เจ้าหน้าที่จีนยอมรับ มีการลักลอบจำหน่ายข้าวตัดต่อพันธุกรรม หรือข้าวจีเอ็ม เกลื่อนแดนมังกรมานานหลายปีแล้ว จุดประเด็นโต้เถียงกันอีกครั้งเกี่ยวกับแผนรักษาความปลอดภัยด้านอาหารในประเทศ ซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลกแห่งนี้ ซึ่งเมื่อปี 2552 ทางการจีนอนุมัติให้ข้าวจีเอ็ม 2 สายพันธุ์ทดลองปลูกได้ในนาข้าวกลางแจ้ง แต่ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ต่อมาเมื่อเดือนม.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรของจีนระบุว่า ไม่มีการปลูกข้าวจีเอ็มในจีน นอกเขตทดลอง แต่อย่างไรก็ตาม...

ข้าวอินทรีย์ ข้าวดี ของคนไทย organic-rice-kasetorganic
3653 views

ข้าวไรซ์เบอรี่ หรือ Thai Rice Berry เป็นข้าวของคนไทย ได้มาจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เช่นเดียวกับพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ข้าวชนิดนี้สามารถปลูกได้ทั้งปี ลักษณะโดยทั่วไปของ thai rice berry ชนิดนี้จะมีรูปร่างเมล็ดเรียวยาว ต้านทานโรคไหม้ดีมาก...

ข้าวสังข์หยด ปลูกในที่นาน้ำเค็ม กระบี่
3202 views

เมื่อเอ่ยถึง ข้าวเหนียวดำ มักจะผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน ปัจจุบันงานวิจัยเรื่องข้าวเหนียวดำมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การค้าในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มมีการตื่นตัว หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการวิจัยและพัฒนาการนำสารที่สกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวเหนียวดำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากมาย เช่น อุตสาหกรรมการประกอบอาหารคาว ขนมหวาน อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ยา รวมถึงการใช้เมล็ดข้าวเหนียวดำมาประดิษฐ์เป็นของขวัญที่ระลึก หรือเพื่อประดับตกแต่งบ้านเรือน โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนานํ้าฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์ข้าวเหนียวดำ เพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวเหนียวดำพันธุ์ดีของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ...