Tag: ข้าวกระยาคู

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
6758 views

วันนี้กลับมาที่เรื่องข้าวกันก่อนดีกว่า ก่อนจะไปหาข้าวเที่ยงให้อร่อยวันนี้ อยากนำเสนอสายพันธุ์ข้าวอีก 1 สายพันธุ์มาให้รู้จักกัน เนื่องจากเราคนไทยอยู่คู่กับ ข้าว มานานแสนนาน และข้าวที่นำเสนอวันนี้เป็นข้าวกล้อง แต่ไม่ใช่ข้าวกล้องธรรมดาทั่วไป เค้าคือ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง โดยข้าวกล้องหอมมะลิแดงนั้น จัดเป็นพันธุ์หนึ่งของข้าวหอมมะลิ มีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนข้าวกล้องหอมมะลิเลย แต่จะมีเพิ่มเติมในส่วนของธาตุเหล็ก มีส่วนช่วยในการบำรุงเลือด ซึ่งจะเห็นชัดด้วยสีแดงในเมล็ดข้าว...

ข้าวลืมผัว ข้าวดีของชาวม้ง คุณค่าทางโภชนาการสูง
1658 views

เรื่องนี่ไปเจอที่มติชน เห็นชื่อข้าวแล้วแปลก เลยนำมาเผยแพร่ต่อเผื่อจะมีคนสนใจ เพราะเป็นเรื่องแปลก แต่ที่เขาค้อเค้ารู้จักกันดี ทีมงานเทคโนโลยีชาวบ้าน ไ้ด้มีโอกาสแวะไปที่เขาค้อ และนอนกันที่เมืองน่าน ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อตั้งมาเมื่อ ปี 2524 นอกจากการเรียนการสอนวิชาเกษตรแล้ว สถาบันแห่งนี้มีการศึกษาเรียนรู้...

gluten free rice thailand, how to make wheat rice gluten
770 views

พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง กอใหญ่ และต้านทานการล้ม ด้วยการพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจากมหาวิทยาลัยนาโกย่า กับนักวิชาการข้าวจากสถาบันวิจัยข้าวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำการศึกษาวิจัยยีนที่ให้ผลผลิตของข้าว และได้ค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตของข้าว ทำให้ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตและแตกกอมากขึ้น ต้นใหญ่ ลำต้นแข็งแรง และมีจำนวนรวมเพิ่มมากกว่าเดิม ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่ายีนที่ควบคุมการปลดปล่อยฮอร์โมนในการขยายตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์ต้นข้าวในช่วงของการเจริญเติบโตนั้น ถ้าสามารถทำให้ลดการปลดปล่อยฮอร์โมนของยีนดังกล่าวนี้ได้ ก็จะทำให้ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตและแตกกอมากขึ้น อันจะเป็นการนำไปสู่การติดรวงเพิ่มจำนวนเมล็ดข้าวมากขึ้น...

โมเดลรับจำนำข้าว กับบริษัทข้าวแห่งชาติ ราคาข้าววันนี้
534 views

เจ้าหน้าที่จีนยอมรับ มีการลักลอบจำหน่ายข้าวตัดต่อพันธุกรรม หรือข้าวจีเอ็ม เกลื่อนแดนมังกรมานานหลายปีแล้ว จุดประเด็นโต้เถียงกันอีกครั้งเกี่ยวกับแผนรักษาความปลอดภัยด้านอาหารในประเทศ ซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลกแห่งนี้ ซึ่งเมื่อปี 2552 ทางการจีนอนุมัติให้ข้าวจีเอ็ม 2 สายพันธุ์ทดลองปลูกได้ในนาข้าวกลางแจ้ง แต่ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ต่อมาเมื่อเดือนม.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรของจีนระบุว่า ไม่มีการปลูกข้าวจีเอ็มในจีน นอกเขตทดลอง แต่อย่างไรก็ตาม...

ข้าวกระยาคู หรือ ข้าวยาคู เป็นข้าวที่นำมาปรุงกับอาหารอื่นๆ เช่น ในสมัยพุทธกาล พระอานนท์ก็เคยปรุงข้าวกล้อง ถั่วเขียว และงาทำเป็นข้าวเหลวๆ ถวายพระพุทธเจ้า ตอนที่ท่านตถาคตประชวรด้วยโรคลมในท้อง ดังนั้น ข้าวกระยาคู จึงเหมาะสำหรับโรคเกี่ยวกับท้อง แก้หิวกระหาย ชูกำลัง และแก้อาการอ่อนเพลีย บ้างก็ว่าเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติเป็นยาอายุวัฒนะอีกด้วย...