Tag: ข้อมูลเห็ดฟาง

การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย จากเปลือกมัน
3033 views

การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยนั้น ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะทำเป็นอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้ง หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว เหลือแต่ฟางและซังข้าวซึ่งสามารถนำมาสร้างรายได้เพิ่มในครอบครัวได้อีกนอกจากการเผาทิ้ง และวิธีที่ได้รับความนิยมคือ การเพาะเห็ดฟาง ซึ่งการเพาะที่เราเห็นส่วนใหญ่นั้น จะใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะ เนื่องจากหาได้ง่าย และต้นทุนถูก จากรายการ ตามทันเกษตรวันนี้ ได้บอกถึงเทคนิคของคุณลุงบัว พนมวาศ เกษตรกรที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่เขาเปลี่ยนมาใช้เปลือกมันสำปะหลังแทนฟางข้าว เพราะเก็บผลผลิตได้นานกว่าการใช้ฟางข้าว...

mushroom การเลือกซื้อ เห็ด มารับประทาน
2421 views

เมื่อครั้งก่อนเสนอวิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้ามาแล้ว วันนี้ขอเสนออีก 1 วิธีจากหลายๆ วิธีในการเพาะเห็ดฟางมาฝาก เนื่องจากหลักการเพาะเห็ดฟาง สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นวิธีธรรมดาธรรมชาติที่สุดเช่นการยกร่อง หรือในโรงเรือนเพาะชำ แต่หากจะยกมาตรฐานและวิธีนอกกรอบแต่ให้ผลผลิตที่ได้ปริมาณเท่ากันก็มีหลายวิธีอยู่เหมือนกัน ลองดู vod สาธิตการเพาะเห็ดฟางนี้ แล้วนำไปปฏิบัติต่อ ได้ผลดีไม่น้อยทีเดียว

การเพาะ เห็ดโอ่ง ดีอย่างไร
1351 views

เกษตรวันนี้ ของเสนอเรื่องการเพาะเห็ด โดยเกษตรกรเมืองสกลนครเตรียมรับมือหน้าร้อน แนะการเพาะเห็ดฟางหวังใช้ต่อสู้กับภัยแล้ง ใช้น้ำและต้นทุนน้อย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร ได้มีการจัดการอบรมทอดถ่ายวิชาความรู้ในการเพาะเห็ดฟาง โดยนายร่มไม้ นวลตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความรู้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า การให้ความรู้ในการเพาะเห็ดฟางกับเกษตรกรในพื้นที่ ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากสามารถสร้างงาน แก้ปัญหาภัยแล้ง...

การทำฟาร์มเห็ดแบบ เกษตรอินทรีย์ เห็ดยายฉิม
704 views

เสวนาเรื่อง รวมพลกำจัด เพลี้ย-หนูนา ณ จ.อ่างทอง - นายธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง กล่าวว่า จากกรณีพื้นที่นาข้าวเกือบหมื่นไร่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกัดกินสร้างความ เสียหายแก่เกษตรกร พร้อมๆ กับปัญหาภัยแล้งที่ชาวนาประสบอยู่ขณะนี้...