Tag: ข้อมูลการเพาะเห็ดฟางตะกร้า

การทำฟาร์มเห็ดแบบ เกษตรอินทรีย์ เห็ดยายฉิม
7284 views

ส่วนใหญ่นั้นการเพาะเห็ดในตะกร้าทั่วไป เป็นการเพาะเห็ดอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำได้ง่ายและใช้พื้นที่น้อย ขั้นตอนไม่ยุ่งยากมาก สามารถทำได้ทุกครัวเรือน ทำไว้สำหรับบริโภค ดอกเห็ดสามารถทยอยออกได้เรื่อยๆ เป็นการลดรายจ่ายด้านอาหารในครัวเรือน และสามารถทำเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้จากไร่นาได้เกือบทั้งสิ้น เช่นเดียวกับการเพาะเห็ดฟางแบบอื่นๆ แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคือ สามารถนำก้อนเชื้อเห็ดที่เก็บดอกหมดแล้วมาใช้ได้ ทั้งเห็ดฟาง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม และสามารถเพาะเห็ดแบบผสมผสานหลายชนิดพร้อมกันในตะกร้าเดียวได้ โดย...

mushroom การเลือกซื้อ เห็ด มารับประทาน
2424 views

เมื่อครั้งก่อนเสนอวิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้ามาแล้ว วันนี้ขอเสนออีก 1 วิธีจากหลายๆ วิธีในการเพาะเห็ดฟางมาฝาก เนื่องจากหลักการเพาะเห็ดฟาง สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นวิธีธรรมดาธรรมชาติที่สุดเช่นการยกร่อง หรือในโรงเรือนเพาะชำ แต่หากจะยกมาตรฐานและวิธีนอกกรอบแต่ให้ผลผลิตที่ได้ปริมาณเท่ากันก็มีหลายวิธีอยู่เหมือนกัน ลองดู vod สาธิตการเพาะเห็ดฟางนี้ แล้วนำไปปฏิบัติต่อ ได้ผลดีไม่น้อยทีเดียว

การเพาะ เห็ดโอ่ง ดีอย่างไร
1353 views

เกษตรวันนี้ ของเสนอเรื่องการเพาะเห็ด โดยเกษตรกรเมืองสกลนครเตรียมรับมือหน้าร้อน แนะการเพาะเห็ดฟางหวังใช้ต่อสู้กับภัยแล้ง ใช้น้ำและต้นทุนน้อย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร ได้มีการจัดการอบรมทอดถ่ายวิชาความรู้ในการเพาะเห็ดฟาง โดยนายร่มไม้ นวลตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความรู้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า การให้ความรู้ในการเพาะเห็ดฟางกับเกษตรกรในพื้นที่ ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากสามารถสร้างงาน แก้ปัญหาภัยแล้ง...

การทำฟาร์มเห็ดแบบ เกษตรอินทรีย์ เห็ดยายฉิม
11617 views

เห็ดฟาง เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นพืช มีโปรตีนสูงพอๆ กับถั่วเหลือง อาหารที่ทุกคนนิยมบริโภคนี้ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ให้ผลผลิตเร็วมาก คือ ให้ผลผลิตภายใน 2 สัปดาห์เท่านั้น เห็ดฟางเพาะง่าย มีวิธีการเพาะหลายวิธี สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น เพาะแบบกองสูง เพาะในโรงเรือน การเพาะแบบกองเตี้ย การเพาะในถุง...