Tag: ข่าวงานเกษตร

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน EU
946 views

สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าสินค้าปกติ ผู้บริโภคที่ยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า ดังกล่าวจึงเป็นผู้บริโภคที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่มักอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก สหราชอาณาจักรถือเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการเลือกซื้อสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยราว 4 ใน 5 ของครัวเรือนในสหราชอาณาจักรบริโภคและใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์ ขณะที่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหราชอาณาจักรใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ EU รองจากเยอรมนี และฝรัง่...

ฝรั่งกิมจูที่ ห้วยองคต
793 views

ใกล้จะมาถึงเข้าไปทุกที ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ประกาศจัดงานสินค้าสหกรณ์ ปี 2556 ภายใต้หัวข้อ สหกรณ์สร้างเศรษฐกิจอาเซียน จัดเป็นงานระดับบิ๊ก โดยเริ่มตั้งแต่ 10.00 - 20.00 น. ของทุกวัน ที่สวนอัมพร โดยระดมสินค้าสหกรณ์ในประเทศและจากอาเซียน ออกบูธในงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ นายสมชาย...

งานเกษตรแฟร์ 2555 เริ่มต้นด้วย งานเกษตรสุรนารี ฟาร์มแสนสุข
655 views

มาอีกแล้ว งานเกษตรแฟร์ ปีหน้าจัดยิ่งใหญ่ โดยเริ่มแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เตรียมจัดงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2555 ชื่อว่า ฟาร์มแสนสุข โชว์นิทรรศการทางการเกษตรหลากหลายรูปแบบเพียบพร้อมด้านผลงานเกษตร เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ชม ชิม ช็อป สินค้าทางการเกษตรและพืชผักปลอดภัยมากมาย ระหว่าง 26-29 มกราคม 2555...

วันเกษตรแห่งชาติ 2554 โคราช นครราชสีมา
675 views

องคมนตรี เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 เฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” ที่ มทส. โคราช เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ แนวคิด นวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน โดยมีการแสดงผลงานและนิทรรศการด้านการเกษตรของพระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อเวลา 09.30...

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน การเลี้ยงปลาหมอไทย โดย สุทัศน์ รอดคลองตัน
526 views

งานชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘๔ พรรษามหาราชา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ - วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ลานวัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการขยายผลทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริจังหวัดสระบุรี จัดงานชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘๔ พรรษามหาราชา...

พฤษภาคมนี้ หลายจังหวัด (หรือเปล่า) มีงานเกษตรแฟร์ 2554 แน่นอนว่า พลาดไม่ได้กับ งานเกษตรสร้างสุขตำบลท่าข้าม และขอเชิญผู้สนใจ เที่ยวงานเกษตรสร้างสุขตำบลท่าข้าม ประจำปี 2554 นี้กันเลย โดยงานนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 26 - 27...

ชีวิตพอเพียง ของฉัน
2270 views

สัปดาห์แห่งการถ่ายทอดและเรียนรู้วิีถีความพอเพียง ในวันเสาร์ที่ 4 และ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 สถานที่จัดงาน ณ. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ....