Tag: กิ่งยางพารา

ปลูกมะละกอแซมในสวนยางพารา พืชแซมยางพารา
1272 views

วันนี้จะมาเสนอแนะ การดูแลสวนยางพารา ช่วงฤดูร้อนหรือช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากหลายพื้นที่ปลูกยางพารานั้นไม่ใช่ในพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกชุกตลอดปี จำเป็นต้องมีน้ำไว้รองรับกล้ายางที่จะเติบโตเป็นต้นยางพาราสำหรับกรีดหน้ายางต่อไป โดยส่วนใหญ่พื้นที่ทางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคอื่นๆ ของประเทศประสบปัญหากับการขาดน้ำ ทำการเกษตรไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร รวมถึงการปลูกยางพาราด้วย โดยจังหวัดหนองบัวลำภูเอง ซึ่งเป็นพื้นที่ขาดน้ำในช่วงหน้าแล้ง มีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 94,288 ไร่ พื้นที่กรีดยางพารา จำนวน 8,590...

ตอตาเขียว กล้ายางพารา
1109 views

วันนี้มีข่าวแนะนำการปลูกยางพาราด้วยวิธีการใช้ระบบน้ำหยด เพื่อแก้ปัญหาฝนแล้งในภาคอีสาน ที่เขียนโดยคุณดลมนัส กาเจ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นการแนะนำการปลูกยางพาราที่ดีอีกวิธีหนึ่งเลยทีเดียว เพราะปัญหายางพาราและกล้ายางตายในช่วงหน้าแล้งนั้นมีมาก อีกอย่างหนึ่ง การนำกล้ายางพาราไปปลูกในเขตพื้นที่ที่ไม่ใช่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ฝนตกชุก ทำให้เกิดการขาดน้ำอย่างรุนแรง และต้นยางที่ได้ก็แคระแกรน ไม่สูงงาม แต่ก็ต้องมีการคัดเลือกสายพันธุ์ยางสำหรับปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง ทำให้การวิจัยกล้ายางมียางพันธุ์ต่างๆ มามากมาย สำหรับการปลูกด้วยวิธีนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับชาวสวนยาง หลังจากที่ราคายางพาราพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่ชักจูงให้เกษตรกรหันมาสนใจปลูกยางพารามากขึ้น...

ตอตาเขียว กล้ายางพารา
1642 views

ช่วงนี้ราคายางพุ่ง มองไปทางไหนก็มีแต่เกษตรกรหันมาปลูกยางพารา แต่ดูเหมือนว่าช่วงหน้าฝนนี้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอาจต้องยอมรับความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น ฝนตกน้ำท่วมต้นกล้าที่กำลังจะแตกยอดฉัตรใหม่ทำให้เกิดความเสียหาย และพอพ้นฝนแล้วเข้าฤดูใหม่ยางอาจทนแล้งได้ไม่ดีนักเพราะต้นยังไม่เจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควรนั่นเอง ปัญหาของเกษตรกรยางส่วนใหญ่ที่มักพบเจอก็มีหลายสาเหตุ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงมือปลูกยางพารา ยางพาราก็มีหลายพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่ที่นิยมปลูกในภาคอื่นยกเว้นภาคใต้ก็เป็น ยางพาราตาเขียว ซึ่งมีเทคนิคพิเศษสำหรับการปลูกยางตาเขียว พร้อมทั้งการดูแล ช่วงเพิ่มแตกยอด มาเล่าให้ฟังกันก่อน เทคนิค การปลูกยางพารา ตาเขียว...

ชสยท.เล็งระดมชาวสวนยางบุกศาลากลางสงขลากดดันรัฐแก้ปัญหายางราคาร่วง พร้อมเดินหน้ายื่นหนังสือ "มาร์ค" 21 มี.ค.จี้รับผิดชอบยกเลิกโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพิ่มมูลค่า งบ 8,000 ล้าน นายเพิก เลิศวังพง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด ( ชสยท.) เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องธุรกิจยางพาราทุกภาคส่วนเพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำยื่นต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ...

นายสุจินต์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราที่ อยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง เป็นแรงจูงใจ ให้เกษตรกรหันมาปลูกสร้างสวนยางใหม่ค่อนข้างมากส่งผลให้มีความต้องการต้น กล้ายางเพิ่มสูงขึ้น กรมวิชาการเกษตรจึงได้ดำเนินการผลิตกิ่งตาเขียวไว้จำหน่ายให้แก่แปลงขยาย พันธุ์ของเกษตรกร และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการในการขยายพื้นที่ปลูกยางใหม่ที่มี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในฤดูเพาะปลูกปี 2554 รวมถึงการปลูกทดแทนสวนยางเก่าด้วย ถือเป็นการสนับสนุนการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศขณะ...