Tag: การแก้จน

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
605 views

ในความดึงดื้อถือดี กลัวว่าจะเป็นการเดินตามนโยบาย(ที่ดี)ของพรรคอื่น ทำให้พรรคฝ่ายรัฐบาลในขณะนี้ ยืนกรานประกาศใช้นโยบายรับจำนำข้าวแทนนโยบายรับประกันราคาข้าวของพรรคคู่แข่ง เพียงคิดว่ามันน่าจะช่วยเหลือประชาชนชาวนาได้ดีกว่า หรือเพื่อใคร ณ เวลานี้ ฝ่ายค้านคงยิ้มไม่หุบ เมื่อรัฐบาลเอง ทำท่ากระอักเลือดจากนโยบายรับจำนำที่รับทุกเม็ด ซึ่งแถมด้วยเม็ดข้าวของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ แอบสวมรอยเข้ามา และกำหนดราคารับจำนำสูงโด่งตันละ 15,000 บาท ที่มากกว่าสารบบการค้าข้าวโลกที่ไหน โรงสีรวย...

จากที่มาของเดลินิวส์วันก่อนที่บอกถึงเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ในภาคการเกษตรนั้น ได้ให้เนื้อหาว่า สาเหตุของความยากจนของเกษตรกรไทยทั้งหลายนั้น ปัจจัยที่สำคัญหนึ่งคือการมีรายได้ที่ไม่แน่นอน เพราะต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ พึ่งพาลมฟ้าอากาศ ยิ่งในปัจจุบันที่สภาพของโลกวันนี้ผิดแปลกแตกต่างไปจากเมื่อก่อนอย่างมาก มีโรคระบาดอยู่เสมอ ซึ่งยากที่จะคาดเดาและรับมือได้ และนอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่งผลกระทบอย่างมากมายให้กับเกษตรกร เช่น ความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร ทั้งผลผลิตพืชและปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อ ไก่ไข่ หรือสุกร...