Tag: การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม ต้นทุนต่ำ
10328 views

จากเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาทางด้านการเกษตรกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรจากที่เคยมีผลตอบแทนแก่พี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดีมีรายได้เลี้ยงชีพ ส่งบุตรหลานจนจบปริญญาตรีหลายคนมีกินมีใช้ แต่กลับกลายเป็นต้องเผชิญกับสภาวะในปัจจุบันที่ผลผลิตทางการเกษตรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น คุณภาพของผลผลิตที่ด้อยลงรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทำให้เกษตรกรบางรายเป็นหนี้ ถูกยึดที่ดิน ท้ายสุดต้องเป็นแรงงานรับจ้างในพื้นที่ของตนเอง การผลิตพืชมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตทำให้ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ไม่เพียงเท่านั้นสภาพแวดล้อมก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เกษตรกรจึงหันมาหา หมูอินทรีย์ หรือ หมูหลุม เนื่องจากการเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวนผู้เลี้ยงสุกรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากที่เคยเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติบริโภคในครัวเรือน มาเป็นการผลิตที่เน้นการจำหน่ายแทน จึงเป็นผลทำให้กระบวนการผลิตสุกรแบบดั่งเดิมมาเป็นการใช้พันธุ์ อาหาร...

หมู
2424 views

การเลี้ยงสุกรนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ และเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรไทย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นเราต้องสั่งน้ำเชื้อสุกรพ่อแม่พันธุ์มาจากต่าง ประเทศเพื่อนำมาใช้ทั้งขยายประชากรหมู และสร้างสายพันธุ์ดีเด่นขึ้นมา กระทั่งปัจจุบันกลุ่มผู้เลี้ยง โดยเฉพาะฟาร์มใหญ่ๆ ต่างให้การยอมรับ กระทั่งหลายสายพันธุ์สามารถโลดแล่นในวงการได้อย่างฉลุย ฉะนั้นเพื่อให้กลุ่มผู้เลี้ยงทั้งในบ้านเราและต่างประเทศยอมรับมาตรฐานการผลิต ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุเมธี วิจัยอาวุโส สกว. ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ...

การเลี้ยงหมูหลุม
1290 views

หมูหลุมหลายตัวที่นอนสบายในที่เลี้ยง ของคุณ kur (ขอบคุณภาพจากเว็บเกษตรชนบท) น้ำดื่มหมู ที่ผสมเชื้อราขาว น้ำหมักต่างๆ แล้ว ต้องเปลี่ยนทุกวัน ถ้าค้างคืนมันจะบูดทำให้หมูเราท้องเสียได้ หมูหลุมตัวอ้วนๆ กำลังน่ารักเชียว ที่มา http://www.kasetchonnabot.com/node/451

การเลี้ยงหมูหลุม
1201 views

การสร้างหมูมิตรสิ่งแวดล้อม มีขนาดรูปร่างและรสชาติเหมือนหมูธรรมดา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนาดา ได้สร้างหมูตัดแต่งหน่วยพันธุกรรมพันธุ์ใหม่ขึ้นสำเร็จ เป็นครั้งแรก อวดว่าเป็นหมูที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับการบริโภคของมนุษย์เป็นที่สุด หมูซึ่งถูกตั้งชื่อให้ ว่า "หมูเอนไวโร" มีรูปร่าง เสียงร้อง ตลอดจนมีรสชาติเหมือนกับหมูธรรมดามาก แต่มันถูกตัดแต่งยีน โดยเอายีนของหนูและแบคทีเรีย อี.โคลิ ยัดสอดเข้าไปไว้ในดีเอ็นเอ...

การเลี้ยงหมูหลุม
7899 views

หมูหลุม นั้นเป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกกรรมวิธีการเลี้ยงหมู ด้วยวิธีแบบขุดหลุมลึก โดยมีวัสดุรองพื้นหลุม ไม่ใช่เป็นพื้นปูนแบบในการเลี้ยงปกติ ต้นแบบดั้งเดิมมาจากประเทศเกาหลี มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลังของการทำงาน และยังเป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นองค์รวมของระบบนิเวศน์ด้านการเกษตร วงจรชีวภาพห่วงโซ่อาหาร ดิน พืช สัตว์ จุลินทรีย์...

enviropig หมูเอนไวโร สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม
11468 views

ปัจจุบัน การเลี้ยงหมู นั้นนับว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากวิธีการเลี้ยงในแบบปกติ เปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะเชิงการค้าค่อนข้างมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากการที่ต้องซื้ออาหารสำเร็จ หรือวัตถุดิบต่างๆ มาผสมเป็นอาหารของหมู ในราคาค่อนข้างสูง เพราะส่วนผสมส่วนใหญ่นั้นไม่ได้นำมาจากภายในท้องถิ่น รวมทั้งวัตถุดิบบางส่วนก็เป็นสารเคมีซึ่งไม่เป็นผลดีในการนำมาบริโภคทั้งคนและสัตว์ แม้ว่าจะยังไม่เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนก็ตามที นอกจากต้นทุนการผลิตที่สูงมากแล้ว การเลี้ยงหมู ในปัจจุบันยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นรบกวนที่มีค่อนข้างมาก น้ำที่ไหลออกจากคอกหมูไม่สะอาด...

การเลี้ยงหมูหลุม
6534 views

ติดค้างเรื่อง การเลี้ยงหมูหลุม มาหลายวัน จากบอร์ดเกษตร วันนี้มาเสนอ การเลี้ยงหมูหลุมแบบชาวบ้าน และนำภาพ กับวิธีการหมักอาหารให้กับหมู มาฝาก ขอบคุณ อบจ.ตาก ที่จัดการฝึกอบรมการเลี้ยงหมูหลุมขึ้น เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วสมาชิกที่เข้ารับการฝึกอบรมได้จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมขึ้นที่ บ้านปากวัง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก และได้รับการสนับสนุนลูกหมูมาจำนวน...