Tag: การเลี้ยงปลาหมอไทย

การเลี้ยงปลาหมอไทย พันธุ์จิตรลดา ปราชชาวบ้าน
13967 views

บทความนี่ผมเขียนเพื่อที่จะเชิดชูปราชญ์ในประเทศไทย คือคุณสุทัศน์ รอดคลองตัน อยู่บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประจำจังหวัด ในการเลี้ยงปลาหมอไทยมีผลผลิตถึงปีละไม่น้อยกว่า 5 ตัน เพราะผมได้ดูรายการ The Master...

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน การเลี้ยงปลาหมอไทย โดย สุทัศน์ รอดคลองตัน
5667 views

มา update เพิ่มเติม เมื่อวานก่อนได้ดูทีวีช่องเกษตรน่าสนใจกับรายการ The Master คนต้นแบบ น่าสนใจมากๆ เป็นช่อง 42 MV_Gift ของจานดำ เรื่องราวเกษตรต่างๆ ในวันนั้นผมได้ดูตอน ปลาหมอไทยกับปราชญ์ชาวบ้าน คุณเปิ้ล ซึ่งเป็นผู้ตามแบบ โดยมีคุณสุทัศน์...