Tag: การเพาะเห็ดนางฟ้า

เพาะเห็ดแครง ไว้กินเอง อร่อย ขายได้ราคา
12468 views

ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด โตมากับพืชสวน พืชไร่ ชาวสวนยางพารา ยิ่งตอนหมดหน้าฝน หรือเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแรกๆ ที่เป็นปลายๆ ฤดูฝนเป็นยิ่งชอบใจ เพราะเมื่อไหร่ที่ไฟถ่านหลังจากการเผาไหม้ของไฟ ที่ชาวไร่ทำการตัดไม้ที่ไม่มีประโยชน์ในไร่ทิ้งแล้วทำการเผาอย่างเรียบร้อย ทิ้งไว้แต่ตอไม้ที่ดำเป็นตะโก กับถ่านไม้อีกเป็นกองๆ ท่อนไม้ผุๆ และเมื่อไหร่ฝนเม็ดแรกตกกระทบพื้นดิน แล้วเริ่มเทกระหน่ำมาอย่างไม่ขาดสาย และจากฝนเม็ดสุดท้ายหยุดลง อากาศร้อนๆ แห้งๆ...

การเพาะเห็ดนางฟ้า
3405 views

เห็ดนางฟ้ามีระบบการผลิตสามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ การผลิตเชื้อวุ้น การทำหัวเชื้อเห็ด การผลิตเชื้อถุงหรือก้อนเชื้อ และการเพาะเห็ดนางฟ้าให้เกิดเป็นดอกเห็ด ในการลงทุนชื้ออุปกรณ์การทำเห็ด จะมีรายการที่ต้องใช้อุปกรณ์มากในขั้นตอนที่ 1 - 3 เท่านั้น ส่วนขั้นที่ 4 ในส่วนของการผลิตดอกเห็ด จะทำขนาดเล็กใหญ่เท่าใดก็ได้ไม่ต้องลงทุนมาก...