Tag: การเกษตรเชิงเดี่ยว

เกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน
61837 views

เกษตรผสมผสาน หรือไร่นาสวนผสม ไม่มีคำจำกัดความ เพราะสามารถแตกแขนงออกได้หลายแบบ ไม่มีการเจาะจงชนิดของพืชที่สามารถปลูก แต่การทำการเกษตรแบบผสมผสานนี้นั้น ภายในแปลงปลูกควรมีพืชพันธ์นานาชนิด มีความร่มรื่น เย็นสบาย เพื่อให้พืชหลายชนิดมีการเอื้อเฟื้อต่อกันได้มากที่สุด โดยส่วนใหญ่แล้วพืชพันธุ์ที่พบภายในสวน มีทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร ผักพื้นบ้าน ผักป่า ผักสวนครัว และอื่นๆ...

ในทุกๆ ปีของประเทศไทยนั้น ชาวนามักจะประสบกับภาวะแล้งที่มากขึ้น ฝนทิ้งช่วง แมลงและโรคระบาดที่รุนแรงขึ้น จากความพยายามตลอดหลายสิบปีที่จะเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด การพัฒนาเน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การพัฒนาพันธุ์ที่ให้ผลิตผลต่อไร่สูงที่สุด หรือพันธุ์ที่สามารถปลูกได้หลายครั้งต่อปี ถ้าย้อนถามว่าประสิทธิภาพของการทำการเกษตรต่อความมั่นคงของอาชีพมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นไหมมีทางออกเกษตรไทยไหม คงตอบได้ว่าไม่ และแน่นนอนเกษตรกรชาวนาทุกคนเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว กับความพยายามที่จะเพิ่มผลผลิต สาเหตุสำคัญของปัญหาคือ เรื่องน้ำ ความสามารถในการบริหารจัดการน้ำ จะเป็นเรื่องใหม่ในทศวรรษนี้ซึ่งเป็นความท้าทายต่อการอยู่รอดของเกษตรกรไทยทุกคน เนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้น...

คนไทยคุ้นชินกับข้าวหอมมะลิ จนนึกว่าเป็นข้าวหอมพันธุ์เดียวของโลก ทั้งที่ความจริงว่า พันธุ์ข้าวหอมมีหลากหลาย มีปลูกกันในหลายประเทศ และเป็นคู่แข่งหอมมะลิไทยอีกด้วย บัสมาติ เป็นพันธุ์ข้าวหอม เมล็ดยาว ปลูกในอินเดีย ปากีสถาน แตกหน่อเป็นพันธุ์ข้าวหอมอย่างอื่น เช่น เท็กซ์มาติ แวฮานิ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างบัสมาติกับข้าวพันธุ์อเมริกัน และมีปลูกในอเมริกาด้วยเช่นเดียวกัน หยิบเรื่องบัสมาติมาเขียน...

ตลาดสินค้า เกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทย organic-market
1046 views

แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์คือ การทำการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากระบบเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิต ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูก ซึ่งเป็นแนวคิดแบบแยกส่วน เพราะให้ความสนใจเฉพาะแต่ผลผลิตของพืชหลักที่ปลูก โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร สำหรับเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการเกษตรแบบองค์รวมจะให้ความสำคัญกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งนี้เพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการทำ การผลิต จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เกษตรอินทรีย์จึงปฏิเสธการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตรเหล่านี้มีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ...

น้ำผัก สมุนไพร เพื่อสุขภาพ
1379 views

คนไทยประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเครื่องดื่มจากผักพื้นบ้าน 2 ชนิด น้ำผักเชียงดา และผักหวานบ้าน สามารถค้นพบสรรพคุณเป็นเลิศในการบำรุงรักษาร่างกาย อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย สามารถลดน้ำตาลในเลือด มีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากลแล้วพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 53 ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. บางเขน...

เกษตรอินทรีย์ นั้น เป็นระบบเกษตรที่ผลิตแบบที่เป็นความยั่งยืนทั้งทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการที่ว่า การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ต่างๆ ด้วยกัน และในขณะเดียวกันนั้น...

ทันทีที่สายฝนหยาดแรกหยดลงสู่พื้นดิน บรรยากาศร้อนระอุของหน้าร้อนก็คลายลง ผืนดินกลับมา ชุ่มชื้นอีกครั้ง เมื่อสัญญาณแห่งฤดูฝนเริ่มต้นขึ้น การหว่านปลูกพืชพันธ์ก็เริ่มขึ้นแทบจะพร้อมๆกันนั้นด้วย คนไทยปลูกข้าวกันมานานแสนนาน และพัฒนามาจนถึงที่สุด ครั้งหนึ่งเราเคยมีข้าวพันธุ์ปิ่นทอง ซึ่งกล่าวขวัญกันว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีที่สุดในโลก น่าเสียดายที่วันนี้ข้าว แต่เราก็ยังเหลือข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเช่นกัน เมื่อประมาณ ๑๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว มนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวแบบนาเลื่อนลอย ก่อนจะพัฒนามาเป็นระบบนาหว่าน...

ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่ปลูกกันมากในประเทศจีนตอนใต้ ไต้หวันและในประเทศไทย ผักกาดขาวปลีนับว่าเป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนใบ รับประทาน เป็นผักสดหรือใช้ประกอบอาหารอื่น ๆ ได้ทุกๆ เทศกาล Chinese Cabbage และการปลูก สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่มีอายุปีเดียว สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ปลูกได้ดีที่สุดในช่วงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด ชอบดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง...

ข้าวอินทรีย์ ข้าวดี ของคนไทย organic-rice-kasetorganic
718 views

คนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักมาช้านาน ข้าวไทยมีมากมายหลายชนิดให้เลือกรับประทานตามความชอบของแต่ละบุคคล แต่มีข้าวไทยชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะคิดว่าหารับประทานได้ยากเพราะเนื่องด้วยราคาข้าวหอมมะลิมักจะถูกมองว่าจะอยู่ในกลุ่มผู้มีฐานะและร้านอาหารหรูหราเท่านั้น ซึ่งข้าวชนิดนี้ถูกขนามนามว่าข้าวหอมมะลิ ที่ ถือได้ว่ามีคุณค่าทางสารอาหารและคุณค่าทางเมล็ดข้าว โดยเฉพาะข้าวที่มีชื่อว่าข้าวสีนิล เป็นข้าวที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างลูกของข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สาระประโยชน์จากข้าวหอมมะลิ โดยการบริโภคข้าวไทยในปัจจุบันคนไทยอาจไม่รู้และไม่เคยทราบ ว่าคนไทยบริโภคข้าวโดยเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อปีต่อคน ถ้าเราซื้อข้าวทั่วไปกิโลกรัมละ 15...

เกษตรพอเพียง
1312 views

ไกร ชมน้อย หรือลุงไกร เจ้าของสวนลุงไกร วัย 58 ปี ปราชญ์เดินดินอยู่กินแบบพอเพียงแห่งบ้านไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ที่หลายๆ คนมักเรียกขานกันว่า ‘สวิตเซอร์แลนด์ แดนอีสาน’ เนื่องเพราะแวดล้อมไปด้วยขุนเขาอันสลับซับซ้อน ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สุดแสนสวยงาม อากาศสดชื่น เย็นสบายตลอดทั้งปี...