Tag: การเกษตรปราณีต

การปลูกอ้อย ด้วยระบบ น้ำหยด
5234 views

จากข้อมูลในการปลูกอ้อย ด้วยการใช้ระบบน้ำหยด เพื่อเพิ่มผลผลิตของอ้อย สารให้ความหวานที่นำไปผลิตน้ำตาลและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้มากมาย โดยคุณสมพงษ์ วรรณวินัย ผู้เป็นเกษตรกรที่มีสำนึกรักบ้านเกิด จากจังหวัดชัยภูมิ แห่งบ้านหนองแซง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว ได้ริเริ่มการปลูกอ้อยมาตั้งแต่ ปี 2524 เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า ปราชญ์ชาวบ้าน อย่างแท้จริง...

เกษตร กับการท่องเที่ยว
1471 views

เดี๋ยวนี้หากหาวันหยุดติดๆ กันได้และมีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนไกลๆ ในต่างจังหวัด มักจะมีสิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่า เป็นแพคคู่กันไปแล้วกับการไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ที่ร่วมด้วยการเยี่ยมชมสถานที่พัฒนาเกษตร หรือแปลงเกษตรของชาวสวนดังๆ หลายราย จนกระทั่งถึงระดับที่ว่า ทำเกษตรควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่และแปลกอะไร เพราะ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดูเหมือนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นเป็นอะไรที่เรารู้จักกันดีมาอย่างน้อยก็หลายปีก่อนแล้ว แม้จะไม่บูมมากนักเหมือนในระยะหลังๆ...

การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธี การทาบกิ่ง tree-approach-grafting
5845 views

ก่อนหน้านั้นก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วกับวิธีการทาบกิ่งแบบประกับ หรือแบบประกบกิ่งชิดเข้าหากันแบบธรรมดาๆ แต่ครั้งนี้ขอนำเสนอการทาบกิ่งแบบสุดท้าย เพราะเป็นตอนต่อของการทาบกิ่งอย่างละเอียด งดเว้นการอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความจำเป็นอื่นๆ เพราะน่าจะหาอ่านได้จากเว็บทั่วไปได้ ก็เริ่มกันเลยกับการทาบกิ่งส่วนที่เหลือครับ การทาบกิ่งแบบเสียบ หรือ Modified approach grafting การทาบกิ่งแบบนี้เป็นวิธีทาบกิ่งที่แปลงมาจากวิธีการทาบกิ่งแบบประกับ ดัดแปลงกิ่งพันธุ์ดีเล็กน้อยและทำการตัดยอดต้นตอออกให้เหลือสั้นประมาณ 3-5 นิ้ว เพื่อลดการคายน้ำออก สำหรับวิธีทาบกิ่งแบบเสียบที่นิยมกันนั้นมีอยู่ด้วยกัน...

การเลี้ยงปลาหมอไทย พันธุ์จิตรลดา ปราชชาวบ้าน
13961 views

บทความนี่ผมเขียนเพื่อที่จะเชิดชูปราชญ์ในประเทศไทย คือคุณสุทัศน์ รอดคลองตัน อยู่บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประจำจังหวัด ในการเลี้ยงปลาหมอไทยมีผลผลิตถึงปีละไม่น้อยกว่า 5 ตัน เพราะผมได้ดูรายการ The Master...

วันเกษตรแห่งชาติ 2554 โคราช นครราชสีมา
673 views

องคมนตรี เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 เฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” ที่ มทส. โคราช เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ แนวคิด นวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน โดยมีการแสดงผลงานและนิทรรศการด้านการเกษตรของพระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อเวลา 09.30...

เกษตรพอเพียง
2028 views

กสิกรรมธรรมชาติ ที่บ้านศรีเจริญ 1 ใน 84 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำริฯ การเกษตรพอเพียง ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรมการปกครอง โดยกระทรวงมหาดไทย ได้นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการ 84 ศูนย์เรียนรู้...

คราวที่แล้วว่ากันไปในเรื่องของ การเกษตรแบบผสมผสาน หรือการทำไร่นาสวนผสม กันไปแล้ว วันนี้จะมาแยกย่อยอีกทีในเรื่องของการทำระบบเกษตรผสมผสาน ที่สามารถทำและให้ประโยชน์สูงสุด ประโยชน์สูงสุดของ ระบบเกษตรผสมผสาน ระบบเกษตรผสมผสาน เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมที่มีกิจกรรมตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน หรือการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมในพื้นที่เดียวกันให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยกิจกรรมเหล่านี้จะมีการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และจะนำไปสู่การเป็นระบบการเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture)...

ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
6997 views

การเผาถ่านเป็นอาชีพของคนไทยสมัยก่อน จนปัจจุบันมีให้เห็นน้อยมาก ส่วนใหญ่อยู่ตามชาญเมือง เผาถ่านขาย ซึ่งเดี๋ยวนี้ป่าไม้ในเมืองหายากเต็มที การคิดค้นกรรมวิธีและวัตถุดิบในการนำมาแทนถ่านไม้ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การเผาถ่านโดยปกตินั้นจะมีควันที่เกิดจากการเผาถ่าน ส่วนใหญ่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ปราชณ์ชาวบ้านหลายๆ ท่านได้คิดที่จะนำควันดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ซึ่งควันในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่านเมื่อทำให้เย็นลงจนควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ จะได้สิ่งที่เรียกว่าของเหลวสีคล้ำเหนียว เรียกว่า น้ำส้มควันไม้ มีกลิ่นไหม้ของกำมะถันอยู่มาก ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดอะซิติก ซึ่งมีความเป็นกรดต่ำ มีสีน้ำตาลแกมแดง...

การทำฟาร์มเห็ดแบบ เกษตรอินทรีย์ เห็ดยายฉิม
7276 views

ส่วนใหญ่นั้นการเพาะเห็ดในตะกร้าทั่วไป เป็นการเพาะเห็ดอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำได้ง่ายและใช้พื้นที่น้อย ขั้นตอนไม่ยุ่งยากมาก สามารถทำได้ทุกครัวเรือน ทำไว้สำหรับบริโภค ดอกเห็ดสามารถทยอยออกได้เรื่อยๆ เป็นการลดรายจ่ายด้านอาหารในครัวเรือน และสามารถทำเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้จากไร่นาได้เกือบทั้งสิ้น เช่นเดียวกับการเพาะเห็ดฟางแบบอื่นๆ แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคือ สามารถนำก้อนเชื้อเห็ดที่เก็บดอกหมดแล้วมาใช้ได้ ทั้งเห็ดฟาง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม และสามารถเพาะเห็ดแบบผสมผสานหลายชนิดพร้อมกันในตะกร้าเดียวได้ โดย...

เกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน
61837 views

เกษตรผสมผสาน หรือไร่นาสวนผสม ไม่มีคำจำกัดความ เพราะสามารถแตกแขนงออกได้หลายแบบ ไม่มีการเจาะจงชนิดของพืชที่สามารถปลูก แต่การทำการเกษตรแบบผสมผสานนี้นั้น ภายในแปลงปลูกควรมีพืชพันธ์นานาชนิด มีความร่มรื่น เย็นสบาย เพื่อให้พืชหลายชนิดมีการเอื้อเฟื้อต่อกันได้มากที่สุด โดยส่วนใหญ่แล้วพืชพันธุ์ที่พบภายในสวน มีทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร ผักพื้นบ้าน ผักป่า ผักสวนครัว และอื่นๆ...