Tag: การหมักน้ำยาง

น้ำมะพร้าวหมัก ตัวช่วย น้ำยางพาราจับตัว ดีกว่า
6059 views

น้ำมะพร้าวหมัก ตัวช่วยอย่างดีให้น้ำยางพาราจับตัวดีกว่า โดยศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สวทช. เปิดเผยว่า นักเรียนโครงการเจเอสทีพีได้ค้นพบว่า น้ำมะพร้าวหมัก มีประสิทธิภาพช่วยน้ำยางพาราจับตัวเร็วกว่าการใช้กรดน้ำส้มถึง 8 เท่า ได้แผ่นยางพาราดิบที่มีคุณภาพดี เหมาะแก่อุตสาหกรรมยางพาราในครัวเรือน เสนอเป็นทางเลือกใหม่ใช้สารจากธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม โดย น.ส.ศรีสุดา โรจน์เสถียร...