Tag: การสร้างตอตาเขียว

นักวิชาการชี้ว่าในปีนี้ กล้ายางชนิดตอตาเขียวยางพารามีการขาดแคลนหนัก บ่งชี้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายขยายพื้นที่ปลูกยางพาราแห่งใหม่ 8 แสนไร่และกระแสที่ราคายางพาราพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ จากที่ "มาร์ค" หนุนปลูกยางพาราทั่วประเทศไปไม่นาน แหล่งข่าวรายงานว่า นายพนัส แพชนะ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ได้เปิดเผยว่า หลังจากที่ยางพารามีราคาสูงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกยางราคาจำนวนมาก ส่งผลถึงปริมาณความต้องการตอตาเขียวเพื่อนำไปผลิตกล้ายางชำถุงในปีนี้ขาดแคลนอย่างหนัก...