Tag: การปักชำ

การปักกิ่งชำ ในขวด
8702 views

จริงๆ อาจจะไม่ใช่ทำในขวดเสียทีเดียว แต่ตั้งชื่อให้เหมือนกับต้นเรื่อง เนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆ ท่าน รวมทั้งผมด้วยที่ในอนาคตอาจจะลืมกระทู้ไป แต่ก็ยังได้เก็บเนื้อหาที่จำเป็นเอาไว้ในนี้ด้วยอีกหนึ่งแห่ง ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของความคิด (เครดิตด้านล่าง) ด้วยครับ เรื่องการปักชำพืช มีหลายวิธี โดยมากพืชที่นิยมปักชำนั้นส่วนใหญ่จะเลือกพืชที่มีข้อ เนื่องจากมีการแตกรากและตาง่ายนั่นเอง ที่นิยมก็มักจะเป็นพืชไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องจากจะง่ายต่อการปักชำ ส่วนใหญ่จะนิยมการปักชำกิ่ง หรือลำต้น...