Tag: การปลูกอ้อย

การปลูกอ้อย ด้วยระบบ น้ำหยด
5199 views

จากข้อมูลในการปลูกอ้อย ด้วยการใช้ระบบน้ำหยด เพื่อเพิ่มผลผลิตของอ้อย สารให้ความหวานที่นำไปผลิตน้ำตาลและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้มากมาย โดยคุณสมพงษ์ วรรณวินัย ผู้เป็นเกษตรกรที่มีสำนึกรักบ้านเกิด จากจังหวัดชัยภูมิ แห่งบ้านหนองแซง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว ได้ริเริ่มการปลูกอ้อยมาตั้งแต่ ปี 2524 เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า ปราชญ์ชาวบ้าน อย่างแท้จริง...

การป้องกัน การกำจัด หนอนกออ้อย ศัตรูพืชของอ้อย
2956 views

ปัญหาที่พบมากของชาวสวนไร่อ้อยนั้นมักจะเกิดจากโรคและแมลงศัตรูพืชอย่าง หนอนกออ้อย วันนี้อยากจะนำเสนอวิธีการป้องกันและการกำจัดหนอนกออ้อย ของชาวไร่อ้อยกันซักเล็กน้อย เนื่องจากการประเมินราคาอ้อยปี 2552-2553 แตะอยู่ที่ระดับ 1,000-1,150 บาท /ตัน (ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.) เนื่องจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่าได้จำหน่ายน้ำตาลออกไปแล้ว 70 %ประกอบกับ...