Tag: การปลูกยางพารา

เริ่มต้นการปลูกยางพารา
1174 views

การปลูกยางพาราในประเทศไทยนั้น ไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานที่แน่นอนว่าเริ่มต้นจากที่ไหน แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ยางพาราก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยไปเสียแล้ว และมีการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก แม้จะมีพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิตเพียงแค่ 1 ใน 3 ส่วนของประเทศเท่านั้น ยางพาราดิบ สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางได้หลากหลายชนิด รวมทั้งไม้ยางพาราก็มีค่า สามารถทำรายได้การส่งออกเป็นอันดับสองของประเทศ ยางพาราจึงถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และมีการส่งออกยางธรรมชาติมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ปี...

การผลิต ยางก้อนถ้วย ให้ได้มาตรฐาน
1534 views

จากบทความยางก้อนถ้วยมาตรฐาน ป้อนโรงงานยางแท่งที่ทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางได้เผยแพร่ไว้นั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงนี้ เพราะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นั้น หันมาทำสวนยางพารากันเยอะขึ้น แม้จะยังไม่ได้ผลผลิตก็ตาม แต่เป็นไปได้ว่าแนวโน้มเกษตรกรชาวสวนยางคงจะอิ่มอกอิ่มใจกับราคายางในปัจจุบันเป็นแน่ จึงทำให้ ยางพารา กลายเป็นพืชเศรษฐกิจของทั่วประเทศไปแล้วในเวลานี้ ผลผลิตยางส่วนใหญ่เกษตรกรจะทำยางแผ่น แต่ก็ส่วนใหญ่ไม่แพ้กัน ผลิตยางก้อนถ้วยป้อนโรงงาน โดย ยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย คือ ยางที่เมื่อกรีดได้น้ำยางแล้วจะใส่สารเคมีและจับตัวเป็นก้อน...

เริ่มต้นการปลูกยางพารา
1957 views

สำหรับปัจจุบันนี้แนวโน้มของประชากรก็มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้เกิดอุตสาหกรรมขึ้นมากมายโดยเฉพาะสิ่งของต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกสบายและตอบสนองต่อความต้องการแก่มนุษย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่แล้วจะทำมาจากยางพารา โดยเฉพาะยางรถยนต์ มีการใช้กันในแต่ละปีนี้มากมายนัก และยิ่งประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะทำให้ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ยางพาราเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น และเกิดอุสาหกรรมยางพาราแปรรูปขึ้นในแต่ละประเทศ เช่น อุสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ ประเทศไทยเองก็มีนโยบายกระตุ้นการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง ทำให้ความต้องการยางพาราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากสถานการณ์ตลาดยางพาราที่ราคาซื้อขายยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบันแตะที่ระดับ 120 บาทต่อกิโลกรัมเข้าไปแล้ว...

โรครากขาว ในยางพารา การปลูกยางพารา
677 views

ปัจจุบันนี้ในหลายๆ จังหวัดทางภาคกลางตอนบนและภาคอีสานนั้น มีการปลูกยางกันเป็นล่ำเป็นสัน แต่ถึงแม้ว่า ยางพาราหลายสายพันธุ์จะสามารถนำไปปลูกได้ตามพื้นที่จังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดทางภาคใต้แล้ว ก็ยังคงต้องรับผลกระทบหลายอย่าง ทั้งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่า ฝนที่ตกตามฤดูกาลน้อยกว่า สำคัญที่สุดนั้น คือโรคที่ทำลายต้นยางหลายชนิด โดยในจังหวัดหนองบัวลำภูเอง ก็มีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 94,288 ไร่ ที่เป็นพื้นที่กรีดยางพาราทำรายได้แก่จังหวัด ในจำนวน 8,590...

ตอตาเขียว กล้ายางพารา
1109 views

วันนี้มีข่าวแนะนำการปลูกยางพาราด้วยวิธีการใช้ระบบน้ำหยด เพื่อแก้ปัญหาฝนแล้งในภาคอีสาน ที่เขียนโดยคุณดลมนัส กาเจ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นการแนะนำการปลูกยางพาราที่ดีอีกวิธีหนึ่งเลยทีเดียว เพราะปัญหายางพาราและกล้ายางตายในช่วงหน้าแล้งนั้นมีมาก อีกอย่างหนึ่ง การนำกล้ายางพาราไปปลูกในเขตพื้นที่ที่ไม่ใช่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ฝนตกชุก ทำให้เกิดการขาดน้ำอย่างรุนแรง และต้นยางที่ได้ก็แคระแกรน ไม่สูงงาม แต่ก็ต้องมีการคัดเลือกสายพันธุ์ยางสำหรับปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง ทำให้การวิจัยกล้ายางมียางพันธุ์ต่างๆ มามากมาย สำหรับการปลูกด้วยวิธีนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับชาวสวนยาง หลังจากที่ราคายางพาราพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่ชักจูงให้เกษตรกรหันมาสนใจปลูกยางพารามากขึ้น...

ดินร่วนปนทรายปลูกอะไรดี พืชที่เหมาะจะปลูกในสภาพ ดินปนทราย
28744 views

พื้นที่การเกษตรในประเทศไทยนั้นแตกต่างกันไปตามภูมิภาพและท้องถิ่น การที่จะได้ผลผลิตที่ดีนั้นจำเป็นต้องคัดเลือกพื้นที่เพาะปลูกด้วยไม่ใช่ว่าอยากปลูกอะไรก็ปลูกได้ เพราะคุณภาพของผลผลิตจะเป็นตัววัดว่าดินและสภาพแวดล้อมที่ทำการปลูกนั้นดีและเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เป็นต้นว่าคิดจะปลูกยางพาราต้องมีสภาพดินที่เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทรายนิดๆ และสภาวะแวดล้อมต้องมีน้ำไม่ขาด การปลูกในสภาวะที่ไม่เหมาะอาจได้ผลผลิตแต่ไม่มีคุณภาพ ต้องมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชเพื่อให้เหมาะและเข้ากับดินในภูมิประเทศนั้นๆ สภาพดินร่วนปนทราย หรือดินทรายที่เฉลี่ยยแล้วมีมากกว่าดินปกตินั้น เหมาะกับการปลูกพืชชนิดใด คำถามนี้เหมือนเป็นปัญหาที่เกษตรกรผู้มีที่ดินและอยากเพิ่มมูลค่าพื้นที่ดินของตนเอง มีหลายส่วนแนะนำให้ปลูกสน ยางนา หรือไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ทั้งสัก ยูคาลิปตัส...

ปลูกมะละกอแซมในสวนยางพารา พืชแซมยางพารา
4913 views

แม้ข้อมาเราก็จัดให้ มีสมาชิกท่านนึงอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา และสามารถจะปลูกมะละกอในสวนเดียวกันได้หรือไม่ และจะได้ผลอย่างไร วันนี้ kasetorganic.com จะมาบอกให้ทราบถึงข้อมูลที่สำคัญในส่วนนี้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่สวนยางพารา จะสามารถปลูกมะละกอได้ หรือเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน และทำอย่างไร ปกติแล้วสายพันธุ์มะละกอเองไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนๆ ก็ตาม มักจะชอบแดด แต่สวนยางพาราที่ต้นยางโตแล้ว ยางพาราอายุประมาณ 2 ปี หรือยางที่พร้อมจะเริ่มเปิดหน้ายางแล้วนั้น...

เกษตรอินทรีย์ในสวนยาง การทำน้ำหมักจากกล้วยแบบอินทรีย์ ทดแทนการใช้กรดฟอร์มิค
1345 views

ข่าวเกษตรอินทรีย์จากไทยรัฐวันนี้น่าสนใจเกี่ยวกับการหมักกล้วยเพื่อใช้ทดแทนกรดฟอร์มิค ซึ่งเป็นสารละลายกรดที่เกษตรกรชาวสวนยางรู้จักกันดีในชื่อต่างๆ ก็เพื่อประโยชน์คือการทำให้น้ำยางมีการจับตัวเป็นก้อนได้เร็วขึ้น และการจะได้ยางแผ่นดิบคุณภาพดีนั้น ต้องทำสารละลายกรดฟอร์มิกให้มีความเข้มข้น 2.0-2.5 % ก่อนนำไปใช้ การที่ทำให้กรดเจือจางมากขึ้นก็จะส่งผลให้น้ำกรดผสมกับน้ำยางได้ดีอย่างทั่วถึงและรวดเร็วขึ้นนั่นเอง แต่การที่จะใช้กรดชนิดนี้บ่อยๆ ก็อาจมีอันตรายแก่ชาวสวนยางด้วย แต่ลุงชูชีพ รักควงทอง ปราชญ์ชาวบ้านมีทางออกด้วยการเกษตรอินทรีย์ นำสารอินทรีย์ชนิดอื่นมาใช้แทนกรดฟอร์มิค และใช้ได้ผลดีทีเดียว จากนโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพารา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ยางที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น...

ตอตาเขียว กล้ายางพารา
1642 views

ช่วงนี้ราคายางพุ่ง มองไปทางไหนก็มีแต่เกษตรกรหันมาปลูกยางพารา แต่ดูเหมือนว่าช่วงหน้าฝนนี้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอาจต้องยอมรับความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น ฝนตกน้ำท่วมต้นกล้าที่กำลังจะแตกยอดฉัตรใหม่ทำให้เกิดความเสียหาย และพอพ้นฝนแล้วเข้าฤดูใหม่ยางอาจทนแล้งได้ไม่ดีนักเพราะต้นยังไม่เจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควรนั่นเอง ปัญหาของเกษตรกรยางส่วนใหญ่ที่มักพบเจอก็มีหลายสาเหตุ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงมือปลูกยางพารา ยางพาราก็มีหลายพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่ที่นิยมปลูกในภาคอื่นยกเว้นภาคใต้ก็เป็น ยางพาราตาเขียว ซึ่งมีเทคนิคพิเศษสำหรับการปลูกยางตาเขียว พร้อมทั้งการดูแล ช่วงเพิ่มแตกยอด มาเล่าให้ฟังกันก่อน เทคนิค การปลูกยางพารา ตาเขียว...

น้ำมะพร้าวหมัก ตัวช่วย น้ำยางพาราจับตัว ดีกว่า
6059 views

น้ำมะพร้าวหมัก ตัวช่วยอย่างดีให้น้ำยางพาราจับตัวดีกว่า โดยศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สวทช. เปิดเผยว่า นักเรียนโครงการเจเอสทีพีได้ค้นพบว่า น้ำมะพร้าวหมัก มีประสิทธิภาพช่วยน้ำยางพาราจับตัวเร็วกว่าการใช้กรดน้ำส้มถึง 8 เท่า ได้แผ่นยางพาราดิบที่มีคุณภาพดี เหมาะแก่อุตสาหกรรมยางพาราในครัวเรือน เสนอเป็นทางเลือกใหม่ใช้สารจากธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม โดย น.ส.ศรีสุดา โรจน์เสถียร...