Tag: การปลูกพืชในแนวดิ่ง

ผลไม้แปลก หายาก ที่น่าปลูก
3797 views

ไม้ผลแปลกตาและหายาก ที่น่าจะมีการนำมาปลูกในปีใหม่นี้ นั่นคือปี พ.ศ. 2555 เพราะหลังวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้ผ่านไปแล้ว ปัญหาเรือกสวนไร่นาเสียหายก็กำลังที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ การเร่งฟื้นฟูเรือกสวน ไร่นา พืชพรรณนานาชนิด เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของเกษตรกรไทยที่อยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไร นิสัยของชาวสวนผลไม้ไทยมักจะเลือกปลูกไม้ผลที่ฮือฮาตามกัน ผลไม้ชนิดไหนขายได้ราคาดีก็จะแห่ปลูกตามกันโดยไม่ยึดหลักการของ การตลาดนำหน้าการผลิต ผลสุดท้ายเมื่อผลผลิตของไม้ผลชนิดนั้นเกินความต้องการของตลาดทำให้ชาวสวนขายผลผลิตได้ราคาต่ำและมีไม้ผลเศรษฐกิจหลายชนิดที่ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนสูง ชาวสวนผลไม้ไทยควรจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำสวนผลไม้เสียใหม่ อาทิ ไม่ควรเลือกปลูกไม้ผลเพียงชนิดเดียวควรจัดแปลงปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดและในแต่ละชนิดไม่ต้องใช้เนื้อที่ปลูกมาก...

โดยทั่วไปการปลูกผักส่วนใหญ่จะปลูกกันในแปลงผัก ไม่ก็ขุดร่อง ปลูกลงในดิน หรือการปลูกอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ดิน เช่นปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ แต่ก็มีบ้างที่หันมาปลูกผักลงกระถางเนื่องจากพื้นที่ปลูกมีจำกัด อีกทั้งกรรมวิธีการปลูกก็เหมือนกับการปลูกแบบทั่วไป หรืออีกแบบหนึ่งเป็นการปลูกพืชในแนวดิ่ง ซึ่งวันหลังจะหาข้อมูลมาฝากกันว่ามีกรรมวิธีการปลูกแบบไหน ลักษณะเป็นอย่างไร วันนี้ขอแนะนำปลูกผักสวนครัวในกระถาง คล้ายๆ กับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องจากไปเจอแนววิธีการปลูกพืชผัก ไม้ประดับด้วยกระถาง ของป้าเล็ก อุบล จึงอยากจะแนะนำกัน...