Tag: การปลูกพืชตีกลับ

Sky Plant ปลูกต้นไม้กลับหัว
7167 views

ใครที่ได้อ่านข่าวไทยรัฐ คอลัมน์เกษตร โดยคุณชัยรัตน์ ส้มฉุน เมื่อประมาณปลายๆ เดือนมกราคม 255 คงจะคุ้นตากันดีอยู่เกี่ยวกับ การปลูกพืชกลับหัว แต่พืชกลับหัว ไม่ได้เป็นของใหม่ เพราะก่อนหน้านั้นก็มักจะดังอยู่แล้วในกระแสเกษตรทฤษฎีใหม่แปลกแหวกแนว โดยปราชญ์ชาวบ้านหลายๆ ท่านก็ได้ทดลองเพาะปลูกเอง ผลก็เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งใน พืชกลับหัว หลายๆ สายพันธุ์...

ผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน
6981 views

วันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่อง ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องราวของคนใกล้ตัวที่ควรค่าแก่การเทิดทูลยิ่งนัก บางครั้งแล้วความรู้ที่ดีมีประโยชน์ทั้งหลาย ที่ไม่เคยมีในตำรา มักหาได้จากบรรดาคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนั่นเอง หลายๆ เรื่องอย่าง organic rice thailand, พืชผักสวนครัวรั้วกินได้, การปลูกกล้วย เหล่านี้ ปราชญ์เดินดินผู้ซึ่งคร่ำหวอดอยู่กับสิ่งที่ว่าจนถึงขั้นชำนาญชนิดหาตัวจับยากแล้ว มักไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก เพราะท่านทั้งหลายล้วนอยู่ในวิสัยของ เกษตรพอเพียง...