Tag: การปลูกผักบุ้งหวาน

ธนิดา ขุนนา อดีตผู้รับเหมาก่อสร้างและทำธุรกิจส่วนตัวหลายบริษัท จำต้องล้มเลิกกิจการเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ได้ผันชีวิตเข้าสู่ภาคเกษตรโดยพลิกฟื้นที่นา จำนวน 50 ไร่ ในพื้นที่ ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้รักสุขภาพ ซึ่งกระบวนการผลิตพืชผักของ ธนิดาได้ดำเนินตามระบบการจัดคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550...