Tag: การปลูกผักกาดดอก

โดยทั่วไปผักที่ปลูกด้วยน้ำ หรือผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินนั้นมีหลายวิธี ที่นิยมกันคือระบบการปลูก พืช Hydroponic นั่นเอง แต่เกษตรกรที่เพาะปลูกมักจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงแหล่ง ไม่ก็มีแหล่งซื้อขายกันประจำอยู่แล้ว โดยทั่วไปแหล่งขายผักที่ปลูกด้วยน้ำส่วนใหญ่นั้นมีหลายแห่ง เช่นตลาดสด ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยินดีรับผักที่มีคุณภาพอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นอาจจะไปวางขายเองตามตลาดนัดทั่วไป หรือลองติดต่อตามศูนย์การค้าใหญ่ๆ หากมีกำลังพอที่จะส่งผักขายได้ตลอดอย่างต่อเนื่อง ห้างร้านจำพวกนี้จะยินดียอมรับอยู่แล้ว ยกเว้นจะมีแหล่งรับซื้อประจำซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากผักจำพวกนี้ต้องมีการขนส่งที่สะดวก หากมีการทิ้งไว้นานอาจทำให้เสียราคาได้...