Tag: การปลูกผักกาดขาว

ผักกาดเป็นผักที่ปลูกกันมากในประเทศจีนตอนใต้ อย่างเช่นในไต้หวัน และในประเทศจีนส่วนใหญ่ อย่างในหนังจีนหลายๆ เรื่องนิยมนำผักชนิดนี้มาประกอบอาหารรับประทานกันง่ายๆ เห็นได้มากมาย จึงนับว่าเป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเกือบทุกประเทศก็ว่าได้ ในไอซ์แลนด์นั้น มีการแข่งขันความใหญ่โตของหัวผักกาดด้วย ในประเทศไทยเองเนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายจึงมีเกษตรกรหลายกลุ่มนิยมปลูกกันเป็นส่วนมาก ผักกาดขาวปลี ประกอบไปด้วยคุณค่าทางอาหาร หลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส วิตามินเอ และวิตามินซี ค่อนข้างสูง...