Tag: การปลูกปอคิวบา

ปอคิวบา การปลูกปอคิวบา ในภาคใต้
1415 views

กรมวิชา​การ​เกษตรจับมือมูลนิธิชัยพัฒนา ทดสอบปลูก ปอคิวบา ​ในพื้นที่ภาค​ใต้มุ่งสร้างพืชทาง​เลือก​ให้​เกษตรกรรายย่อย ​เตรียมหนุนส่งออก​ไปยังอิน​โดนี​เซียป้อนอุตสาหกรรมรถยนต์ที่​เป็นมิตรกับสิ่ง​แวดล้อม ​โดยนายจิรากร ​โกศัย​เสวี อธิบดีกรมวิชา​การ​เกษตร​เปิด​เผยว่า ปอคิวบา(Kenaf)​เป็นพืช​เส้น​ใยหนึ่งชนิดที่มีศักยภาพสูง​และมี​โอกาสทาง​การตลาด ​โดย​เฉพาะ​การส่งออก​ไปยังประ​เทศอิน​โดนี​เซีย ที่มี​ความต้อง​การ​ใช้ปอคิวบา​ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ขณะที่มา​เล​เซียต้อง​การ​ใช้​ใบปอคิวบา​เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ปริมาณมาก ​ซึ่งถือ​เป็นช่องทางที่จะช่วยสร้างอาชีพ​และสร้างราย​ได้​ให้กับ​เกษตรกร​ในพื้นที่ภาค​ใต้​เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กรมวิชา​การ​เกษตร​จึง​ได้ส่ง​เสริม​และสนับสนุน​ให้นำปอคิวบา​เข้า​ไปปลูก​ในพื้นที่ดังกล่าว ​เพื่อ​เพิ่มทาง​เลือก​ให้​แก่​เกษตรกร ขณะนี้กรมวิชา​การ​เกษตร​ได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ​เร่งศึกษา​ความ​เหมาะสมทางวิชา​การ​เกี่ยวกับพันธุ์ปอคิวบาที่​เหมาะกับ​แหล่งปลูก​ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ...