Tag: การปลูกชาน้ำมัน

ชาใบหม่อนออร์แกนิก
1751 views

หากจะเอ่ยถึงชาสุขภาพ หลายคนคิดไปไกลถึงสินค้าที่ได้มาตรฐานจำพวก ชาเขียว ชาอู่หลง และชาจำพวกอื่นๆ ที่ได้จากใบชาล้วน เป็นสินค้าคุณภาพที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป บางรายการก็ขึ้นห้างหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปยาก ยกเว้นจะหาในซูปเปอร์สโตร์ใหญ่ๆ ชาที่อยู่ในกลุ่มสุขภาพนั้น มีอยู่ด้วยกัน 6 ชนิด ชาสุขภาพ 6 ชนิด ที่นิยมกันในหมู่นักรักษ์สุขภาพ โดยเฉพาะชาสมุนไพร...

พระราชดำริในเรื่อง "ชาน้ำมัน" เพื่อส่งเสริมการปลูกให้เกษตรในพื้นที่สูง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนา "ชาน้ำมัน" ในประเทศไทย จึงมีพระราชดำริให้ มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการศึกษาและพัฒนาการปลูกบนพื้นที่สูง เพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับประชาชน น้ำมัน ชา...ได้รับสมญาว่า "น้ำมันมะกอกแห่งตะวันออก" เนื่องจากมีสรรพคุณใกล้เคียงกับน้ำมันมะกอกมาก มีสรรพคุณทางการแพทย์ สามารถช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย...