Tag: การปลูกชา

ชาใบหม่อนออร์แกนิก
1751 views

หากจะเอ่ยถึงชาสุขภาพ หลายคนคิดไปไกลถึงสินค้าที่ได้มาตรฐานจำพวก ชาเขียว ชาอู่หลง และชาจำพวกอื่นๆ ที่ได้จากใบชาล้วน เป็นสินค้าคุณภาพที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป บางรายการก็ขึ้นห้างหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปยาก ยกเว้นจะหาในซูปเปอร์สโตร์ใหญ่ๆ ชาที่อยู่ในกลุ่มสุขภาพนั้น มีอยู่ด้วยกัน 6 ชนิด ชาสุขภาพ 6 ชนิด ที่นิยมกันในหมู่นักรักษ์สุขภาพ โดยเฉพาะชาสมุนไพร...

การปลูกชา เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
943 views

จากข่าวของแนวหน้า เรื่อง หมอดินเชียงราย ปลูกชาปลอดสารยันงดใช้'สารเคมี ต้นทุนลด-เงินเพิ่ม โดยนายไพบูลย์ กันทรมณฑล หมอดินอาสา เจ้าของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แห่งแรกของ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เปิดเผยว่า เดิมพื้นที่บริเวณ ต.แม่สลองนอก เป็นพื้นที่ลาดชัน มีการปลูกเป็นส่วนใหญ่...