Tag: การปลูกงาม้อน

เพิ่มศักยภาพงานเกษตร เร่งพัฒนาเยาวชน
1108 views

ในบ้านเรานั้น เริ่มมีการปลูกงาม้อน มานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน รวมพื้นที่ปลูกงาม่อนแล้วราว 3,400 ไร่ และได้ผลผลิตเฉลี่ย 80 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ปลูกงาม้อนส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ดอน อาศัยน้ำฝน...