Tag: การปลูกกล้วย

ผลไม้แปลก หายาก ที่น่าปลูก
3874 views

ไม้ผลแปลกตาและหายาก ที่น่าจะมีการนำมาปลูกในปีใหม่นี้ นั่นคือปี พ.ศ. 2555 เพราะหลังวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้ผ่านไปแล้ว ปัญหาเรือกสวนไร่นาเสียหายก็กำลังที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ การเร่งฟื้นฟูเรือกสวน ไร่นา พืชพรรณนานาชนิด เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของเกษตรกรไทยที่อยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไร นิสัยของชาวสวนผลไม้ไทยมักจะเลือกปลูกไม้ผลที่ฮือฮาตามกัน ผลไม้ชนิดไหนขายได้ราคาดีก็จะแห่ปลูกตามกันโดยไม่ยึดหลักการของ การตลาดนำหน้าการผลิต ผลสุดท้ายเมื่อผลผลิตของไม้ผลชนิดนั้นเกินความต้องการของตลาดทำให้ชาวสวนขายผลผลิตได้ราคาต่ำและมีไม้ผลเศรษฐกิจหลายชนิดที่ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนสูง ชาวสวนผลไม้ไทยควรจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำสวนผลไม้เสียใหม่ อาทิ ไม่ควรเลือกปลูกไม้ผลเพียงชนิดเดียวควรจัดแปลงปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดและในแต่ละชนิดไม่ต้องใช้เนื้อที่ปลูกมาก...

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ เกษตรอินทรีย์
22444 views

จากบทความขอบคุณ คม ที่ เกษตรพอเพียง ได้แนะนำการขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีการผ่าหน่อสำหรับปลูกเป็นกล้ากล้วย ในกรณีที่มีหน่อไม่มากหรือกล้วยที่ตัดเครือแล้ว มักตัดต้นทิ้งไป ซึ่งน่าเสียดายอย่างมากเพราะ หน่อกล้วย จะสามารถนำมาขยายพันธุ์ได้เป็นต้นอีกหลายต้น แทนการฟันทิ้ง หรือการขุดหน่อมาปลูกได้แค่ต้นเดียว โดยการทำคือให้ขุดเอาเหง้ากล้วยมา แล้วนำมาตัดแต่งดังภาพ การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อวิธีนี้ สามารถลดต้นทุนหน่อกล้วยได้จำนวนมาก และทราบมาอีกว่า พืชผักตระกูลหัวบางชนิด...

kaset organic เกษตรปราณีต
7417 views

ดร.เหวียน บา ฮุง (Dr.Nguyen Ba Hung) เป็นผู้ริเริ่มในการปลูกผักบนต้นกล้วย ท่านเป็นผู้ปลูกผักที่ได้มาตรฐานของยุโรปเพียงรายเดียวที่อยู่ในประเทศเวียดนาม โดย ดร.ฮุง สำเร็จการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และมีความสนใจทางด้านการเกษตรมาก เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ไม่ยอมไปเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัย หันมายึดอาชีพเป็นเกษตรกรเสียเอง ทั้งนี้ เพราะท่านมีความรักและสนใจอาชีพการเกษตร ประกอบกับท่านอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องของท่านที่ยังยากจนและขาดความรู้ทางด้านการพัฒนาเกษตรแผนใหม่ เพื่อพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์ของโลก...

การปลูกพืชโดยทั่วไป จะมีลักษณะที่เหมือนๆ กันในโลกใบนี้คือ การเอาส่วนที่เป็นราก ลงพื้นดินให้จมอยู่ใต้ดิน หรือใต้น้ำ ซึ่งแน่นอนว่า ส่วนที่เป็นรากดังกล่าวจำเป็นต้องจมอยู่มากกว่าส่วนยอดอย่างแน่นอน แต่ในทางกลับการ การเจริญงอกงามของพืชบางชนิด เช่น ไม้ล้มลุก หรือต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตแบบผิดปกติเองตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นแก่ที่ล้มโดยสาเหตุอื่นๆ หรือเกิดจากน้ำมือมนุษย์นั้น วิธีการปลูกพืชตีกลับ ต้นอ่อนมักแตกยอดชูช่อไสวในแนวดึ่งเหมือนกันในส่วนใหญ่ทุกรูปแบบ ยกเว้นว่าจะมีการดัด...