Tag: การประกันรายได้

นายวีระวุฒิ อัครธราดล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ( กนข.) มีมติให้พันธุ์ข้าวอายุสั้น จำนวน 10 พันธุ์ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ สำหรับพันธุ์ข้าวเจ้า 10 พันธุ์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ได้แก่ พันธุ์ 75,...