Tag: การทำเกษตรผสมผสาน

พืชนำร่อง เกษตรโซนนิ่ง
11909 views

จากสภาพปัญหาการเกษตรที่เกิดขึ้น ทำให้แนวคิดที่มุ่งแสวงหาทางออกให้แก่สังคมในด้านการเกษตร ได้มีทางเลือกใหม่เกิดขึ้น ซึ่งปฎิเสธแนวคิดการทำการเกษตรแผนใหม่ แม้ว่าเกษตรกรรมแบบเคมีจะยังคงเป็นกระแสหลักของระบบการเกษตรของประเทศไทย แต่แนวโน้มของการทำการเกษตรกรรมด้วยวิธีแบบนี้กำลังเสื่อมโทรมลง สังเกตุได้ง่ายๆ ในช่องทีวีจานสีต่างๆ เมื่อก่อนจะมีโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมาย โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยชีวภาพ ที่อ้างอิงจากธรรมชาติมากขึ้น นั่นเพราะปัจจุบันเกษตรกรรมทางเลือกได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากความล้มเหลวของระบบเกษตรกรรมแผนใหม่ และได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายหลายประการ ขณะเดียวกัน เกษตรกรรมแบบทางเลือก ก็เป็นที่สนใจของหน่วยงานของรัฐ...

เริ่มต้นการปลูกยางพารา
3345 views

เห็นพี่ๆ และลุงป้าน้าอาที่รู้จักกันมานมนาน หันมาทำ เกษตรอินทรีย์ กันแล้ว ก็เริ่มดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง และรับรู้ได้ถึงความรู้สึกในปัจจุบันว่า พวกเค้าทั้งหลายนั้นเริ่มจะมีความสุขและมีความหวังมากกว่าตอนเริ่มจัดการกับการทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงใหม่ๆ แม้ในช่วงแรกจะต้องทนแบกรับภาระหนี้สินอยู่บ้าง กับปัญหาคือมีรายได้ไม่พอรายจ่าย เนื่องจากผลผลิตที่ได้ยังไม่มีคุณภาพ และได้ไม่มากเหมือนกับระบบเดิม เป็นมาประมาณสามปีเต็มๆ แต่โชคยังดีที่ยังมีแหล่งเงินทุนอื่น คือการทำเกษตรผสมผสาน คือปลูกหลายอย่างในพื้นที่เดียวกัน อย่างที่นา 1...

สวนเกษตรบนดาดฟ้า
5022 views

วันนี้ไม่ได้มาเรื่องเกษตร แต่เปลี่ยนแนวมาเล็กน้อย เกี่ยวกับการจัดสวนสวยๆ บนดาดฟ้า ซึ่งอาจจะดัดแปลงเป็นสวนเกษตรพอเพียงบนดาดฟ้า ก็อาจจะเป็นไปได้ เพราะในอาคารใหญ่ๆ หลายอาคารในกรุงเทพ ก็มีสวนเกษตรดาดฟ้ากันอยู่มากมาย เราก็อาจเอาเทคนิคการจัดสวนดาดฟ้านี้ ไปดัดแปลงเป็นแปลงเกษตรบนดาดฟ้าก็ย่อมได้ ไม่ยากเลย ดังที่เคยลงบทความไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว โดยการจัดสวนเกษตรบนดาดฟ้านั้น เกิดขึ้นเพราะการทำสวนเกษตรแบบทั่วไปมีข้อจำกัดหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเนื้อที่ ส่งผลให้คนในยุคนี้หันมาหาเทคนิคและแนวทางในการ ปลูกผัก...

ยุคนี้ การทำเกษตรผสมผสาน เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในประเทศที่เป็นการกสิกรรมทั้งหลาย ในประเทศไทยเองก็มีมากมายหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการดำเนินชีวิตด้วยวิถีพอเพียง ของ ตำบลแม่ทา ซึ่งเป็นตำบลเล็กๆ ในอ้อมกอดของขุนเขา ของ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ที่มีแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองบนหลักคิด "ความพอเพียง" และ "พึ่งพาตนเองได้" มาตั้งแต่ปี...

ทางเลือกที่ใช่และถูกต้องที่สุด การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานที่พึ่งตัวเอง ทำการออมน้ำ ออมสัตว์ และออมต้นไม้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดที่ว่านี้ ถูกทำให้เกิดโครงการวิจัยและพัฒนา เกษตรกรรมอย่างประณีต 1 ไร่ เพื่อนำไปสู่การมีอยู่ มีกิน และปลดหนี้สิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)...