Tag: การทำยาหม่อง ไพล

ไพล มีประโยชน์มากมาย จากบทความใน wikipedia ให้ข้อมูลว่า ไพลนั้นเป็นพืชลงหัวและมีเหง้าใหญ่ มีเนื้อในสีเหลือง กลิ่นหอม ลักษณะใบเรียวยาวปลายแหลม ดอกออกรวมกันเป็นช่ออยู่บนก้านช่อดอก สามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพรได้ ช่วงเวลาที่เก็บเป็นยานั้นจะเก็บเหง้าที่แก่จัด หลังจากต้นไพลลงหัวแล้ว โดยสรรพคุณที่ใช้เป็นยาของไพลนั้นมีมากมายหลายอย่าง เช่นว่า แก้ฟกช้ำ บวม เคล็ด...