Tag: การทำนาปรัง

แม่แบบ ทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน
4146 views

ปีใหม่นี้ยังไม่ได้ลงบทความแรก ขออันนี้เลยละกัน เพราะหลังจากที่ได้อ่านคำสัมภาษณ์ของประธานโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท (นายอดิศร พวงชมภู) หอการค้าไทย ว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับที่สามรองจากประเทศอินเดียซึ่งมีปริมาณการส่งออก 10 ล้านตัน รองลงมาเป็นประเทศเวียดนาม 7 ล้านตันมีปริมาณการส่งออก 5...

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ มั่นใจปริมาณน้ำดิบมีเพียงพอทำนาปรัง ถึงแม้ในเขตชลประทานเกษตรกรจะทำนาปรังเกินปริมาณควบคลุมกว่า 7 หมื่นไร่ พร้อมของความร่วมมือ อปท.เสนอแผนชักลอกน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่ยาวนาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ที่สำนักงานชลประทาน จ.กาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เดินทางเข้ารับฟังรายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำดิบจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล...