Tag: กองทุนชาวนา

เมื่อชาวนาจะตั้งราคาข้าวขายเอง
1492 views

จากบทความเรื่อง เมื่อชาวนาลุกขึ้นมาสร้างตลาดเอง ทำให้ได้ข้อคิดหลายเรื่องเกี่ยวกับ ชาวนาไทย และนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องของนาข้าวอินทรีย์และการเกษตรอินทรีย์ทั้งหลาย ทำให้ได้รับคำตอบที่ว่า ทำไมชาวนาไทย ถึงยังคงหนีไม่พ้นกับคำว่า ยากจน เสียที ชาวนาขายข้าว แต่ข้าวไม่ได้ราคา เป็นปัญหาของใคร ผิดที่เกษตรกร หรือผิดที่ใคร เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยังคงแก้ไม่ตกในทุกยุคสมัยในประเทศเรา เมื่อรายได้จากการขายข้าวไม่มากพอเลี้ยงปากท้อง รายได้ไม่คุ้มกับต้นทุนและความเสี่ยงอื่น...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เร่งผลักดันกองทุนสวัสดิการชาวนา หวังกอบกู้เกียรติ ศักดิ์ศรี และสร้างหลักประกัน ความมั่นคงให้ชาวนาไทย ทั้งในช่วงเวลาที่ยังประกอบอาชีพ และในยามแก่เฒ่า วันที่ 26 ต.ค.นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา พ.ศ. .........