Tag: ผักสวนครัวเป็นยา

จากข่าวบ้านข่าวเมืองหลายเรื่องราวที่ผ่านมาทำให้คนทั่วไปหันมาสนใจ ผักสวนครัว กันมากขึ้น และกลายเป็นแหล่งอาหารเสริมเงินในกระเป๋าของพนักงานบริษัทไปจนกระทั่งผู้บริหารระดับสูงบางคน ทั้งๆ ที่พืชผักสวนครัวก็ธรรมดา และเป็นที่รู้จักกันมาตั้งนมนานที่ว่าเป็น พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ และบางชนิดก็เป็น พืชผักสวนครัวรั้วเป็นยา ได้ ขึ้นชื่อว่าเป็น พืชผักสวนครัว ก็นับเป็นแหล่งอาหารใกล้ตัว ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการหลากหลาย และก็เป็นที่ยอมรับพิสูจน์ได้ในพืชผักอีกหลายชนิดให้เป็นยาสมุนไพรประจำบ้าน ช่วยปัดเป่าโรคภัยใกล้ตัวที่คนทั่วไปเป็นกันบ่อยๆ ได้ดี...