Tag: ประกันรายได้ข้าว

ข้าวมันปู ข้าวดีของไทย ข้าวอินทรีย์
561 views

ประเทศพม่า วางแผนจะส่งออกข้าวคุณภาพต่ำ 500,000 ตัน ในปี 2554 นี้ ขณะที่ ข้าวไทย ปากีสถาน และ อินเดีย เร่งเครื่องขายข้าวของตัวเอง จากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เวียดนามต้องกดราคาข้าวส่งออกให้ต่ำลง เพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด MRIA สมาคมข้าวของพม่าได้มีรายงานแจ้งว่า รัฐบาลพม่ายกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าว...

นายวีระวุฒิ อัครธราดล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ( กนข.) มีมติให้พันธุ์ข้าวอายุสั้น จำนวน 10 พันธุ์ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ สำหรับพันธุ์ข้าวเจ้า 10 พันธุ์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ได้แก่ พันธุ์ 75,...