Tag: การปลูกถั่วฝักยาว

แปลงผักในเมือง สวนผักในบ้าน แบบเกษตรพอเพียง
1888 views

การปลูกผักสวนครัว ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กๆ ที่จะปลูกฝังให้รู้จักการใช้ชีวิตพอเพียง โดยสอนให้รู้เรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว ไว้กินไว้ใช้ในบ้านเรือน Ratchaburi, Thailand, 1 May 2010- A farmer explains about organic homegrown vegetables...

ปกติแล้ว ถั่วฝักยาว จัดเป็นพืชตระกูลถั่ว ที่มีลำต้นเป็นเถาเลื้อย มีมือจับเกาะ ในการปลูกถั่วฝักยาวโดยทั่วไปจะเป็นการทำค้างให้ต้นถั่วเกาะ ซึ่งจะให้ผลผลิตสูง เพราะต้นถั่วชนิดนี้จัดเป็นผักสวนครัวชนิดหนึ่ง เป็นผักที่ลูกง่าย โตเร็ว สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และในดินแทบทุกชนิด มีความต้องการน้ำไม่มากนัก ประชาชนทั่วไปมีความนิยมนำมาบริโภคกันมากในเมืองไทย เพราะสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด ถั่วฝักยาว นอกจากจะเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารแล้ว การปลูกถั่วฝักยาว...

วิธีการปลูกถั่วฝักยาว
669 views

เกษตรจังหวัดเผยว่า บริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านและเกษตรกรทั่วไปมีการปลูกถั่วฝักยาว การผลิตเมล็ดพันธุ์ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ข่าวเกษตรจังหวัด จังหวัดพะเยา ให้รายละเอียดว่า บริษัทเอกชนส่งเสริมการปลูกถั่วฝักยาวผลิตเมล็ดพันธุ์ สร้างรายได้ให้เกษตรกร โดย นายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบริษัทเอกชนเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรชาวพะเยาปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ด พันธุ์หลายบริษัทแล้ว ซึ่งการผลิตดังกล่าวเป็นการเกษตรแบบประณีต โดยจะต้องปลูกต้นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แยกกันคนละแปลง...

ถั่วฝักยาว เป็นถั่วที่มีลักษณะเฉพาะตัว ใครเห็นเป็นต้องรู้จัก เนื่องจากถั่วชนิดนี้มีรูปร่างและลักษณะเป็นฝักยาวๆ สีเขียว หรือสีแดงต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ โดยทั่วไป ถั่วฝักยาว ถือเป็นถั่วที่มีฝักยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลถั่วด้วยกันเอง ภาษาอังกฤษ เรียกถั่วชนิดนี้ว่า Yard Long Bean ซึ่งหมายถึงถั่วยาวเป็นหลานั่นเอง ถั่วฝักยาวนี้บ้างก็ใช้เป็นผักเครื่องเคียง เช่นในส้มตำ ขนมจีนจานอร่อย...

ผักสวนครัวที่เป็นยา
8431 views

ผักเป็นอาหารประจำวันของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหารให้แร่ธาตุวิตามินที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์จากข้อมูลวิจัยกล่าวว่า มนุษย์เราควรบริโภคผักวันละ ประมาณ 200 กรัม เพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอ โดยข้อดีของการปลูกผักสวนครัว มีมากมาย ผลการวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย ชี้ให้เห็นว่าประชากรของประเทศไทย โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และพวกเด็ก ๆ มักขาดแคลนแร่ธาตุวิตามินกันมาก ประกอบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบทำให้มีค่าครองชีพสูงชึ้น ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มีการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีพืชผักเพียงพอแก่การบริโภคในครัวเรือน...

rice1
2018 views

สัมมนาการปลูกข้าวต้นเดียวที่สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน System of Rice Intensification Seminar at the Institute for Sustainable Agriculture Communities. We attended on Feb. 25...

แปลงถั่วฝักยาว วิธีการปลูกถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวไร้ค้าง
154961 views

กลเม็ดของ การปลูกถั่วฝักยาว ลงดินแบบต่างๆ ก็เคยเสนอไปแล้วเพราะเป็นวิธีการปลูกพืชปกติ แต่วันนี้จะมานำเสนอการปลูกต้นถั่วในกระถาง เพื่อเป็นไม้ประดับและสามารถรับประทานได้อีกด้วย เพราะปกติแล้วการปลูกผักในกระถางหรือในภาชนะที่ไม่ใช่การยกร่องปลูกในดินโดยตรงนั้น ควรจะพิจารณาถึงการหยั่งรากตื้นของพืชผักชนิดที่ทำการปลูกด้วย พืชผักที่หยั่งรากตื้นและสามารถปลูกลงภาชนะปลูกชนิดต่างๆ และชนิดห้อยแขวนได้ดี และมีความลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร ทั่วไปจะมีหลายชนิดแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องมีเทคนิค ดูข้อมูล การปลูกถั่วฝักยาวให้มีคุณภาพดี ได้จากนี่...

การปลูกถั่วฝักยาว เป็นอีกหนึ่งในกลุ่ม พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ที่น่าปลูกชนิดหนึ่ง เพราะการปลูกแบบธรรมชาตินั้น จะให้ผลผลิตมีคุณภาพดี เทคนิคการปลูกในแบบหลายๆ อย่าง โดยเกษตรกรในหลายชุมชน เช่น ชุมชนบ้านสี่แยกทุ่งแย้ หมู่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความสนใจด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก จึงใช้พื้นที่ของตนเองปลูกผักสวนครัว...

แปลงถั่วฝักยาว วิธีการปลูกถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวไร้ค้าง
175546 views

ถั่วฝักยาว สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบจะทุกชนิด แต่ที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกคือดินร่วนปนทราย ที่มีค่า pH อยู่ที่ระหว่าง 5.5-6 หน่วย ถั่วฝักยาวเป็นพืชที่มีระบบรากละเอียดอ่อนการเตรียมดินก่อนปลูกอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การเติบโตของลำต้นสมบูรณ์และสม่ำเสมอ การเตรียมดินก่อนการปลูกถั่วฝักยาวนั้น ควรไถพรวนหน้าดินโดยมีความลึกประมาณ 6-8 นิ้ว แล้วตากดินทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อทำลายเชื่อโรคและไข่ของแมลงต่างๆ...