ผักสวนครัว รั้วกินได้ ตลอดปี

Posted:

ตัวอย่างโครงการเกษตรพอเพียง การปลูกผักสวนครัว ผักเป็นอาหารประจำวันของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหารให้แร่ธาตุวิตามินที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์จากข้อมูลวิจัยกล่าวว่า มนุษย์เราควรบริโภคผักวันละประมาณ 200 กรัม (more…)

พ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน บุรีรัมย์

Posted:

ตำแหน่งเกษตรกรดีเด่น สาขาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ก็ตกเป็นของนายผาย สร้อยสระกลาง ซึ่งเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี “พ่อผาย สร้อยสระกลาง” (more…)

เกษตรกรทำสวนแนวทฤษฏีใหม่

Posted:

ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรในประเทศไทยนั้น มีเกษตรกรจำนวนมากมายมีที่ดินไม่ถึง 20 ไร่ และผูกติดชีวิตไว้กับฟ้าฝนเพียงอย่างเดียว ทำให้พื้นที่เกษตรเล็กๆ เหล่านั้นจึงไม่อาจผลิตพืชผลเพื่อขายเพียงพอที่จะเลี้ยงปากท้องได้ เกษตรกรบางราย (more…)

พรบ.จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

Posted:

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้มีการจัดตั้งกอง ทุนสวัสดิการชาวนา โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (more…)

การทำสวนเกษตรแบบพอเพียง

Posted:

โดยปกติแล้วนั้น การทำสวนครัว และ สวนเกษตรแบบพอเพียง นั้นก็เพื่อให้ปลอดสารพิษและให้เก็บบริโภคได้ทุกวัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อมาบริโภค ลดรายจ่ายในครัวเรือน เกษตรพอเพียง (more…)

เกษตรพอเพียง 1 ไร่

Posted:

ตัวอย่างของเกษตรพอเพียง ที่มีชื่อว่า พ่อผาย สร้อยสระกลาง ที่สามารถทำเกษตรประณีตเพียงเนื้อที่แค่ 1 ไร่ และได้ผลดี โดยมีหลักการคือ วิจัยให้รู้ทุกเรื่องที่ทำอยู่ใน 1 ไร่ ผสมผสานกิจกรรมการเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเอง ได้ให้ขั้นตอนของการทำเกษตรประณีต เกษตรพอเพียง 1 ไร่ (more…)

Organic Farm

Organic Farm

ผักสวนครัวหลายอย่างควรมีติดบ้าน ถ้าไม่มีพื้นที่ปลูก สามารถปลูกลงกระถาง วัสดุเหลือใช้ต่างๆ ก็สามารถนำมาเป็นฐานรองดินปลูกได้ ให้ผลผลิตดีไม่แพ้ปลูกลงแปลงเช่นกัน

สวนครัวในกระถาง

Make Mini Organic

Make Mini Organic

อาจยากกับพื้นที่ แต่ถ้ามีใจรักจริงย่อมได้สิ่งตอบแทนที่ดี การปลูกผักก็เช่นกัน ปลูกเองกินเองไม่ใช่เรื่องยาก

การปลูกผักสวนครัว

Veggie & Herbst

Veggie & Herbst

ปลูกผักแล้วมีผลผลิต หลังจากนำไปต้มยำทำแกงแล้ว เหลือจึงขาย แต่เมื่อมีเวลา ลองนำมาทำน้ำผักเพื่อสุขภาพ ปลูกเองกินเอง ปลอดภัย ไร้เคมี ชีวีก็มีสุข วันหยุดพักผ่อนไม่ไปไหนก็หาผักผลไม้ที่มีข้างบ้าน เอามาทำเป็นน้ำผักผลไม้ดื่มแก้กระหาย สดชื่น ดีต่อสุขภาพจริงๆ

น้ำผักเพื่อสุขภาพ

Elegant Veggie

Elegant Veggie

เรียนรู้วิธีการปลูกผักแบบง่ายที่สุด แค่เอาเมล็ดใส่ลงในดิน รดน้ำเช้าเย็น แล้วไม่ต้องทำอะไรอีกเลย ก็มีผักกินไปตลอดชีวิต ปล่อยให้ผักมีผลผลิต ออกลูกหลานหน่อผล ด้วยการบำรุงดินและการรักษาเมล็ดพันธุ์ เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์แบบแปลกๆ แต่ใช้ได้จริง และอีกหลากหลายวิธีเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวในแบบที่คุณคิดว่า เฮ่ย...เป็นไปได้หรือ หรือการเอาพืชผัก มาทำสวนให้สวยงาม แถมยังมีผลผลิตที่กินได้อีกด้วย ผักไม่ได้เป็นแค่พืชที่มีไว้กิน แต่มีอะไรมากกว่านั้น

การปลูกผัก

Post Organic

Kaset Organic Thailand

เนื่องจากมีการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ในส่วนของหมวด เกษตรพอเพียง แห่งนี้ ทำให้ทราฟ

ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย

ภาคประชาชนรวมพลังกดดัน ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย thai herbs for the colon จ

Thai Hom Mali Rice Organic

Thai Rice Organic Thai Hom Mali Rice enjoys the World Famous reputation for its