Tag: การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

ถั่วฝักยาว เป็นถั่วที่มีลักษณะเฉพาะตัว ใครเห็นเป็นต้องรู้จัก เนื่องจากถั่วชนิดนี้มีรูปร่างและลักษณะเป็นฝักยาวๆ สีเขียว หรือสีแดงต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ โดยทั่วไป ถั่วฝักยาว ถือเป็นถั่วที่มีฝักยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลถั่วด้วยกันเอง ภาษาอังกฤษ เรียกถั่วชนิดนี้ว่า Yard Long Bean ซึ่งหมายถึงถั่วยาวเป็นหลานั่นเอง ถั่วฝักยาวนี้บ้างก็ใช้เป็นผักเครื่องเคียง เช่นในส้มตำ ขนมจีนจานอร่อย...

Thailand: the Culture of Rice in und export für mali home rice As soon as rain drops to...

ทันทีที่สายฝนหยาดแรกหยดลงสู่พื้นดิน บรรยากาศร้อนระอุของหน้าร้อนก็คลายลง ผืนดินกลับมา ชุ่มชื้นอีกครั้ง เมื่อสัญญาณแห่งฤดูฝนเริ่มต้นขึ้น การหว่านปลูกพืชพันธ์ก็เริ่มขึ้นแทบจะพร้อมๆกันนั้นด้วย คนไทยปลูกข้าวกันมานานแสนนาน และพัฒนามาจนถึงที่สุด ครั้งหนึ่งเราเคยมีข้าวพันธุ์ปิ่นทอง ซึ่งกล่าวขวัญกันว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีที่สุดในโลก น่าเสียดายที่วันนี้ข้าว แต่เราก็ยังเหลือข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเช่นกัน เมื่อประมาณ ๑๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว มนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวแบบนาเลื่อนลอย ก่อนจะพัฒนามาเป็นระบบนาหว่าน...

การปลูกมะเขือม่วง ในกระถาง
1933 views

อาจารย์ยักษ์ ได้รับคำถามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคอุตสาหกรรมหลายครั้ง คำถามส่วนใหญ่สะท้อนความคิด ความเชื่อ เจตนาที่ดีของผู้ถามที่พยายามจะนำกรอบคิดของตะวันตกมาทำความเข้าใจ และอธิบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกล่าวได้ว่าอาจถูกต้องเพียงครึ่งเดียว และเมื่อผู้ถามได้รู้สึกหรือคิดเอาเองว่า เศรษฐกิจพอเพียง ก็เหมือนกับสิ่ง นั้นสิ่งนี้ ทฤษฎีนั้น ทฤษฎีนี้ ที่ตนเองรู้จัก ก็รู้สึกสบายใจ โล่งใจ อ๋อ...เข้าใจแล้ว...

ปัจจุบันนี้ข้าวมีราคาอยู่ในเกณฑ์สูง ประกอบกับรัฐบาลได้จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาทำนาปรังมากขึ้นในช่วงเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2552/53 นี้ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังประมาณ 9.50 ล้านไร่ แยกเป็นในเขตชลประทาน 7.50 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 2 ล้านไร่ ซึ่งหลายพื้นที่ได้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะการปลูกข้าวหนึ่งรอบการผลิตต้องใช้น้ำปริมาณมากทำให้น้ำไม่พอเพียงกับความต้องการ เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่กำลังถูกจับตามอง กระทรวงเกษตรฯ...

การทำฟาร์มเห็ดแบบ เกษตรอินทรีย์ เห็ดยายฉิม
704 views

เสวนาเรื่อง รวมพลกำจัด เพลี้ย-หนูนา ณ จ.อ่างทอง - นายธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง กล่าวว่า จากกรณีพื้นที่นาข้าวเกือบหมื่นไร่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกัดกินสร้างความ เสียหายแก่เกษตรกร พร้อมๆ กับปัญหาภัยแล้งที่ชาวนาประสบอยู่ขณะนี้...

น้ำหมักฮอร์โมนไข่
7695 views

น้ำหมักชีวภาพชนิดนี้ มีคุณสมบัติที่ยับยั้งเชื้อราได้ด้วย จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้น้ำหมักชีวภาพมากถึง 115 ชนิดด้วยกัน เพื่อยับยั้งการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora palmivora ซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่า โคนเน่าของทุเรียน ลองกอง ส้ม ลำไย มะละกอ และโรคใบร่วงของยางพารา น้ำหมักยับยั้งเชื้อรา...

ทำสวนกระถาง หรือกระบะ หากจะเรียกเป็นทางการก็คือ การปลูกผักสวนครัวในกระถาง สำหรับการปลูกพริก ปลูกผักที่ใช้กินประจำ เช่น สะระแหน่ โหระพา กระเพรา ผักชี ใบหอม ลงในกระถางหรือกระบะ กระถางหรือกระบะ เราสามารถหาที่วางไว้ทีระเบียงอพาร์ทเม้นท์ คอนโดหรือข้างบันได ขอบระเบียงบ้านได้หรือใช้เนื้อที่มี่มีแสงส่องถึงได้โดยไม่เสียพื้นที่ใช้สอย ปลูกต้นพริก...

ผักสวนครัวรั้วกินได้
17116 views

ตัวอย่างโครงการเกษตรพอเพียง การปลูกผักสวนครัว ผักเป็นอาหารประจำวันของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหารให้แร่ธาตุวิตามินที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์จากข้อมูลวิจัยกล่าวว่า มนุษย์เราควรบริโภคผักวันละประมาณ 200 กรัม เพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอผลการวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย ชี้ให้เห็นว่าประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และพวกเด็กๆ มักขาดแคลนแร่ธาตุวิตามินกันมาก ประกอบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบ ทำให้มีค่าครองชีพสูงขึ้น ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มีการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีพืชผักเพียงพอแก่การบริโภคในครัวเรือน ทำให้ได้รับสารอาหารครบตามความต้องการของร่างกาย และช่วยลดภาวะค่าครองชีพ...

ตำแหน่งเกษตรกรดีเด่น สาขาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ก็ตกเป็นของนายผาย สร้อยสระกลาง ซึ่งเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี “พ่อผาย สร้อยสระกลาง” แห่งบ้านสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ปัจจุบันมีวัย 80 ปี เป็นแบบอย่างการทำเกษตรกรรมผสมผสาน ที่นำเอาประสบการณ์อันยาวนานมาขยายแนวคิดจากผืนไร่นาสู่หมู่บ้าน จากหมู่บ้านสู่องค์กรชุมชนต่างๆ...