Riceberry ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ข้าวอินทรีย์ ข้าวดี ของคนไทย organic-rice-kasetorganic

ข้าวไรซ์เบอรี่ หรือ Rice berry เป็นข้าวของคนไทย ได้มาจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เช่นเดียวกับพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ข้าวชนิดนี้สามารถปลูกได้ทั้งปี

ลักษณะโดยทั่วไปของข้าวไรซ์เบอร์รี่ชนิดนี้จะมีรูปร่างเมล็ดเรียวยาว ต้านทานโรคไหม้ดีมาก ทนทานต่อสภาพธาตุเหล็กเป็นพิษในดิน Acid sulfate soil โดยสีของข้าวชนิดนี้จะเป็นข้าวเจ้า มีสีม่วงเข้มมากและมีกลิ่นหอมมะลิ สำหรับสีแตกต่างกันในพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวสูงมาก โดยเฉพาะสารประกอบโพลีฟีนอล

Riceberry ข้าวไรซ์เบอร์รี่

คุณสมบัติของข้าวไรซ์เบอรี่

Riceberry ข้าวไรซ์เบอร์รี่

Rice Berry ทางเลือกใหม่ของคนรักษ์สุขภาพ

Riceberry ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ข้าวต้านมะเร็งและโรคหลายชนิด เป็นข้าวสารพันธุ์ไทยที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์ ต่อไปน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจในไม่ช้า

มีอ้างถึงข้าวไรซ์เบอร์รี่ใน pantip ด้วยนะเออ ที่ http://pantip.com/topic/30572334

หัดทำเกษตรอินทรีย์

เป็นบทความที่เรียบเรียงมาจากหลายแห่ง แต่เดิมก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาของตัวเองในการทำเกษตรเรื่องต่างๆ หลังๆ มามีคนสนใจติดตามกันมาก และให้กำลังใจในการนำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดการรวบรวมเป็นบทความหลากหลายแนวเพื่อนำเสนอในรูปแบบเว็บที่ให้ข้อมูลในเรื่องการเกษตร โดยเฉพาะ การทำเกษตรอินทรีย์แบบเกษตรพอเพียง จาก นักเขียนฝึกหัดด้านการเกษตรอินทรีย์เท่านั้น