เกษตรแฟร์ 2556

พฤศจิกายน 16, 2012, 08:57:59 AM โดย เกษตรอินทรีย์
20
9166

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบ้านดินแบบช่างมืออาชีพ รับมือภาวะวิกฤติ


http://wisdomking.or.th/images/stories/museum/PR/pro_baandin/pro_baandin-1.jpg


http://wisdomking.or.th/images/stories/museum/PR/pro_baandin/pro_baandin-2.jpg

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2014, 02:48:10 PM โดย เกษตรอินทรีย์ »

20 ความคิดเห็น
  ความคิดเห็น #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 08:59:05 AM »
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มหัศจรรย์นวัตกรรม การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าhttp://wisdomking.or.th/images/stories/museum/PR/mushrooms/mushrooms.jpg

  ความคิดเห็น #2 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2012, 03:46:13 PM »
ประชุมวัชพืชนานาชาติ

นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 นี้ กรมวิชาการเกษตรร่วมกับสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวัชพืชนานาชาติ (Tropical Weed Science Conference 2013) ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Weed Management and Utilization in the Tropics” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ พร้อมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิทยาการวัชพืช ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อวงการนักวัชพืช การเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีของนักวิจัยไทยทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะได้สร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยด้านวัชพืชกับประเทศอื่น ๆ ในเขตร้อน และประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรองรับนโยบายการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในอนาคต เบื้องต้นคาดว่าจะมีนักวิจัยจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  12  ประเทศ รวมกว่า  250 คน

“ในงานประชุมฯ ครั้งนี้ มีการอภิปรายและบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การใช้ประโยชน์วัชพืช ปัญหาและการจัดการข้าววัชพืช วัชพืชกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การจัดการวัชพืชในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ การจัดการวัชพืชในพืชเศรษฐกิจ วัชพืชต้านทานสารกำจัดวัชพืช จีเอ็มโอ (GMO) โอกาสหรือความเสี่ยงในประเทศกำลังพัฒนา วัชพืชบนพืชอื่น (Parasitic Weeds ) และการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืช เป็นต้น” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-2561-1785 ในวันและเวลาราชการ

  ความคิดเห็น #3 เมื่อ: มกราคม 05, 2013, 02:13:25 PM »
ททท. ขอนแก่น ชวนเที่ยวงาน “วันเกษตรภาคอีสาน” ประจำปี ๒๕๕๖

นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงาน “วันเกษตรภาคอีสาน” ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านวิชาการเกษตร และที่สำคัญเพื่อเป็นศูนย์กลางชั่วคราวในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑๔ นิทรรศการทางการเกษตร การประกวดและแข่งขันด้านการเกษตร การประกวดผลงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน มหกรรมอาหารอีสานเพื่อชุมชน ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร การฝึกอบรมอาชีพ การออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตร การตอบปัญหาด้านการเกษตร การสัมมนา และการเสวนาทางวิชาการ เป็นต้น

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาของการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน เป็นช่วงเวลาเดียวกับฤดูเบ่งบานของ ดอกกล้วยไม้ป่าช้างกระ Unseen Thailand เมืองขอนแก่น ณ วัดป่ามัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี ที่บานชูช่อพร้อมส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณในช่วงฤดูหนาวนี้เท่านั้น และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการเดินทาง สิมวัดไชยศรี บ้านสาวะถี นับเป็นสถานที่อีกแห่งที่ไม่ควรพลาดการมาเยือน เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมสิม (โบสถ์) อีสาน ชมฮูปแต้ม จิตรกรรมฝาผนังบนสิมตามแบบฉบับวิถีอีสาน หรือกราบ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง ๑ ในเส้นทาง “ไหว้พระธาตุอีสาน ๔ เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต” ที่ ททท. กำลังโปรโมทในขณะนี้

ททท. สำนักงานขอนแก่นจึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๐ ๒๓๖๐, ๐ ๔๓๒๐ ๒๓๖๕ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๑๔ – ๕ ทุกวันในเวลาราชการ หรือติดตามข่าวสารได้ทาง

www.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice  และ
www.เที่ยวอีสาน.com

  ความคิดเห็น #4 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 11:27:23 AM »
เจอกันที่งาน เกษตรแฟร์ 2556

  ความคิดเห็น #5 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 11:31:22 AM »
ชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ปี 2556

12-19 พฤศจิกายน 2556  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
วัตถุประสงค์

    เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่แนวทางการพัฒนายุวเกษตรกร และประชากรในภาคเกษตรไปสู่ความพอเพียงและผาสุก
    เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนายุวเกษตรกรระหว่างประเทศสมาชิก IFYE
    เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย

 
บุคคลเป้าหมาย จำนวน 1,770 คน ประกอบด้วย

    ผู้แทนประเทศไทย จำนวน 1,100 คน
        ยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร 77 จังหวัด ๆ ละ 10-15 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่อาคันตุกะสัมพันธ์ จำนวน 1,000 คน
        สมาชิกสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand) จำนวน 100 คน
         
    ผู้แทนต่างประเทศ 75 ประเทศ จำนวน 670 คน
        สมาชิก IFYE ยุวเกษตรกร และ ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร 65 ประเทศ ๆ ละ 10 คน จำนวน 650 คน
        เยาวชนเกษตร และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเยาวชนจากประเทศที่ทำการเกษตรที่ยังไม่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกร 10 ประเทศ ๆ ละ 2 คน จำนวน 20 คน

 
ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  รวม 8 วัน รวมวันเดินทาง โดยในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ตรงกับงานเทศกาลประเพณีไทย วันลอยกระทง
 
สถานที่ดำเนินการ

    พิธีเปิดและการประชุมสัมมนา IFYE ระดับภูมิภาคและระดับโลก : โรงแรมในจังหวัดชลบุรี
    การศึกษาดูงานการเกษตรและยุวเกษตรกร ในจังหวัดต่าง ๆ ตามที่กิจกรรมกำหนด
    Homestay ในจังหวัดต่าง ๆ ตามที่กิจกรรมกำหนด
    การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และ สถานที่ศึกษาดูงาน ในจังหวัดต่าง ๆ ตามที่กิจกรรมกำหนด
    จัดกิจกรรมสำหรับงานชุมนุมยุวเกษตรและพิธีเทียน : โรงแรมในจังหวัดชลบุรี

 
หน่วยงานดำเนินการ
 
หน่วยงานรับผิดชอบ

    กรมส่งเสริมการเกษตร (DOAC) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC)
    มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มสยท.)
    สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand)

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

    จังหวัดชลบุรี
    สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
    สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (TICA)
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ลงทะ้เบียน : http://www.thaifranchisecenter.com/event/box_contact.php?id=1787&action=regist

จองพื้นที่บูธ : http://www.thaifranchisecenter.com/event/box_contact.php?id=1787&action=contact

  ความคิดเห็น #6 เมื่อ: มกราคม 26, 2013, 04:25:16 PM »
เปิดงานวันเกษตรภาคอีสานปี 2556

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสานปี 2556 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 15 แห่งให้ความร่วมมือจัดงาน สำหรับงานวันเกษตรภาคอีสานปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคมถึง 3 กุมภาพันธ์ รวม 10 วัน บนพื้นที่กว่า 60 ไร่

ซึ่งปีนี้ผู้จัดงานได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ภายใต้คำขวัญ "เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน" มี ทั้งนิทรรศการทางการเกษตร การประกวดและแข่งขันด้านการเกษตร การประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน มหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหาร การสัมมนาวิชาการ การออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ชมสวนหย่อมพืชผักสวนครัว และแปลงเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจของภาคอีสาน ซึ่งจำลองนำมาไว้ในงาน

ตลอดจนประกวดสัตว์เศรษฐกิจ ทั้งโค กระบือ โคนม การแข่งขันควายไถนา และร่วมชิมอาหารสุดยอดของภาคอีสานอีกด้วย  สำหรับกิจกรรมด้านวิชาการภายในงาน ประกอบด้วย การประชุมวิชาการเกษตร เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยการเกษตรระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม ณ ห้องประชุมกวีจุติกุล นิทรรศการพืชทดแทนพลังงาน ผลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดต่างๆ โดยเฉพาะพันธุ์พืชเฉลิมพระเกียรติ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร การจัดแสดงระบบการทำฟาร์มที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร

ขณะเดียวกันยังมีนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์การเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นิทรรศการฝนหลวงสู่ปวงประชา โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิทรรศการแปลงสาธิต แปลงพืชเศรษฐกิจ แปลงไม้ดอกเศรษฐกิจ และแปลงพืชผักผสมผสาน โดยกรมวิชาการเกษตร นิทรรศการด้านการผลิตอาหารปลอดภัย และการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากภาคเอกชน 

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตผลของนักศึกษา ส่วนราชการ และบริษัทเอกชน ร่วมชมร่วมเชียร์การประกวดและแข่งขันด้านการเกษตร อาทิ การประกวดสวนหย่อมเพื่อวิถีชีวิตพอเพียง การประกวดการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมือง การประกวดปลาสวยงาม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

  ความคิดเห็น #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 09:41:16 AM »
สระบุรีจัดงานโอทอปสินค้าเกษตรยิ่งใหญ่นายถาวร พรหมมีชัย ผวจ.สระบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในระดับรากหญ้าโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนให้การสนับสนุนและพัฒนาเป็นที่รู้จักในชื่อ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) ได้สร้างความเจริญและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้นและยั่งยืน จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จึงกำหนดให้มีการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ Smile Saraburi สุดยอดโอทอปและสินค้าเกษตร Grand Sale” โดยดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ผวจ.สระบุรี กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ดำเนินให้มีการจัดกิจกรรมงาน “Smile Saraburi สุดยอดโอทอปและสินค้าเกษตร Grand Sale” ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ก.พ.-5 มี.ค.นี้ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี  (เต็นท์ติดแอร์) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งในงานมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ จากทั่วทุกภาค มาจัดแสดงและจำหน่าย โดยการจัดงานนั้นมีแนวคิด “Saraburi Wisdom Colorful” แสดงออกถึงสีสันภูมิปัญญาคนสระบุรีและคนไทยแต่ละภูมิภาคที่มีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิต และผลิตภัณฑ์แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนภายใต้การจำลองบรรยากาศของตลาดนัด โดยผู้ชมงานจะได้เรียนรู้ และชื่นชมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพลิดเพลินการจับจ่ายสินค้ามากมาย.

http://www.dailynews.co.th/agriculture/184412

  ความคิดเห็น #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2013, 11:16:53 AM »
อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตเกษตรขั้นต้น” เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้เกิดเป็นแนวทางในการพัฒนาผลผลิตทางเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ
       
โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย
       
       1. เทคนิคการทำขนมเปี๊ยะ ขนมโมจิ
       2. เทคนิคการทำผลไม้อบแห้งปรุงรสและผลไม้แผ่น
       3. การบรรยายเรื่องมาตรฐานการผลิต การบรรจุ และการเก็บรักษาผลไม้อบแห้ง
       4. การผลิตไอศกรีมผลไม้รสน้อยหน่า มะขาม สละ และมะม่วง
       
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ สามารถสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
       
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-220-24594, 0-2202-4537 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th

  ความคิดเห็น #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 03:47:25 PM »
สำนักงานเขตทุ่งครุ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคม ต่าง ๆ ในพื้นที่เขต ขอเชิญร่วมงานเกษตรเขตทุ่งครุ “ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 56” ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคมนี้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร พบกับสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โอทอป ของดี  ทุ่งครุ ชมการประกวดผลไม้ 12 ชนิด เช่น ส้มเขียวหวาน มะม่วง ฝรั่ง กล้วย มะละกอ มะนาว มะพร้าว ผักสวนครัวในกระถางระดับนักเรียน การประกวดแพะและแกะสายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น แพะสายพันธุ์ซาแนน สายพันธุ์แองโกลนูเบียน สายพันธุ์บอร์   การประกวดปลากัดสวยงาม  การฝึกอาชีพระยะสั้น การจำหน่ายพันธุ์ไม้ ผลผลิตทางการเกษตร นิทรรศการการเกษตร-กล้วยไม้ไทย การแสดงไก่ชนพื้นบ้าน การแสดงไก่แจ้สวยงาม และมหรสพอื่น ๆ อีกมากมาย.

  ความคิดเห็น #10 เมื่อ: เมษายน 29, 2013, 04:40:55 PM »
มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2556

กว่า  71 ปี ที่กรมปศุสัตว์มีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้กรมเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมเพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ในการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ในทุกด้าน อาทิ การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ …ในโอกาสที่กรมปศุสัตว์ครบรอบวันสถาปนา 71 ปีในปีนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดงาน ’มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ หรือ Thailand Green Livestock Expo 2013“ ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมโชว์นวัตกรรมปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมยกทัพสัตว์พันธุ์แปลกมาให้ชมเพียบ แถมเปิดขายผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ราคาถูก ดีเดย์ 1-5 พ.ค. 2556 นี้ ที่ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบปีที่ 71 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2556 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนาและประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมปศุสัตว์สู่สาธารณชน ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ ตลอดจนเป็นเวทีเจรจาทางการค้าปศุสัตว์ในระดับภูมิภาค ประชาคมอาเซียนและระดับสากลด้วยภายในงานฯมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการปศุสัตว์ นิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ภายใต้แนวคิด “การปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Green Livestock) เช่น การจำลองการเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรกรรายย่อย จำลองการทำปุ๋ยชีวภาพ การผลิตไบโอแก๊ส (Biogas) สำหรับเกษตรกรรายย่อยไว้ใช้ในครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม การจำลองฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม สุกร และฟาร์มสัตว์ปีก การจำลองโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน ทั้งยังมีนิทรรศการโครงการเขียงสะอาดและรถโมบายแล็บที่กรมปศุสัตว์ใช้ออกภาคสนาม

ด้าน นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมภายในงานว่า นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการปศุสัตว์ระดับนานาชาติในหัวข้อ “การเกษตรและปศุสัตว์ไทย ในยุคเศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่งจะรวมนักวิชาการชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน มีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังมีการเปิดตลาดและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ครบวงจรกว่า 200 ร้านค้า ลดราคาถูกกว่าท้องตลาดถึง 50% มีทั้งเนื้อวัว เนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่ เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ของงานที่ไม่ควรพลาด กรมปศุสัตว์ได้นำสัตว์พันธุ์แปลกและสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมปศุสัตว์มาโชว์ด้วย อาทิ โคขาวลำพูน ซึ่งเป็นสายพันธุ์พระโคที่ใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กระบือยักษ์ กระบือแคระ กระบือแม่ลูกแสนรู้ ม้าแกลบ แพะไร้ขน โคทาจิมะ ซึ่งเป็นโคสายพันธุ์ดีจากญี่ปุ่นที่นิยมบริโภคกันทั่วโลก  อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้นมแพะ ให้นมแกะ การแสดงโชว์สุนัขแสนรู้ และแสดงสัตว์อื่น ๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ที่สุดของไทย.

http://www.dailynews.co.th/agriculture/200540

  ความคิดเห็น #11 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 04:20:24 PM »
อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดนิทรรศการ “เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และรับแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน” เนื่องในวันพืชมงคล 13-19 พ.ค. 56

ที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ร่วมชมนิทรรศการ “เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และรับแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน” เนื่องในวันพืชมงคล โดยมีกิจกรรมสาธิตการปลูกข้าวนาโยน ซึ่งเป็นการทำนาโดยการโยนกล้าแทนการปักดำดร.สุณิสา นิรันตรายกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการและสวน รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กล่าวว่า อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีการจัดนิทรรศการ “เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และรับแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน” ระหว่างวันที่ 13-19 พ.ค. 56 ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมได้เวลา 08.00-17.00 น.ที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยในงานจะมีการจัดนิทรรศการ “ตามแนวทฤษฎีใหม่” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนแก่เกษตรกรและผู้สนใจ

รวมทั้งแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเมล็ดข้าวดังกล่าวถือเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดีและเป็นมงคลสำหรับเกษตรกร ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายวิชาการและสวน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-4110-5 ต่อ 1022, 1023

  ความคิดเห็น #12 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2013, 09:10:46 AM »
งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์

ก.เกษตรฯ ระดมสินค้าสหกรณ์ในประเทศและจากอาเซียน ออกบูธในงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ที่สวนอัมพร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมได้จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2556 ภายใต้หัวข้อ สหกรณ์สร้างเศรษฐกิจอาเซียน โดยในงานจะมีการนำสินค้าสหกรณ์ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพจากทั่วประเทศ และของประเทศเพื่อนบ้านมาจำหน่ายจำนวนมาก รวมทั้งในงานจะมีการจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ประกอบการสินค้าสหกรณ์ด้วย ทั้งนี้งานจะจัดระหว่างวันที่ 24 –28 พ.ค. 2556 นี้ที่สวนอัมพร ซึ่งการจัดงานจะเป็นเต๊นท์ติดแอร์ และบริหารส่งสินค้าถึงรถเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อประชาชนทั่วไปด้วย

ทั้งนี้ คาดว่า งานดังกล่าวจะมียอดเงินสะพัดประมาณ 400-500 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่น่าสนใจ อาทิ ข้าวหอมมะลิจากบุรีรัมย์ ข้างสังข์หยด พัทลุง ชาจากดอยตุง สินค้ประมงแปรรูป ผลไม้ และผัก โดยงานจะเปิดตั้งแต่ 10.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

  ความคิดเห็น #13 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 09:08:58 AM »
งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปี 56 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 56 นี้ เพื่อเชิดชูเกียรติชาวนา และให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของข้าว ที่เป็นทั้งอาหารและสะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น

ในงานจะได้จัดแสดงวิวัฒนาการของข้าว ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และจะเปิดตัวงานวิจัยใหม่ เช่น แป้งพัฟจากแป้งข้าวเจ้า ไอศกรีมข้าวกล้องงอกจากข้าวเหนียวลืมผัวสำเร็จรูป และแผ่นเซลลูโลสชีวภาพมาส์กหน้าและปิดแผล เปิดโรงเรียนข้าวและชาวนา จำลองวิถีชีวิตชาวนาที่ประสบความสำเร็จ พร้อมจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับข้าวด้วย

พบกันที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 5-6 มิถุนายน 56 นี้

  ความคิดเห็น #14 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 12:01:21 PM »
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เตรียมจัด งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด เกษตรรักษ์โลก ระหว่างวันที่ 20 - 28 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช- ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมทางการเกษตรในยุคปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน
- การแสดงพันธุ์สัตว์พื้นเมือง
- การประกวดพรรณ หม้อข้าวแกงลิง การจัดตู้พรรณไม้น้ำ
- ประกวดยางแผ่น แข่งขันกรีดยาง
- สัมนาทางวิชาการ รู้ทันโรค EMS ในกุ้ง  และ พลังงานทางเลือก
- ออกบูธแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
- ตลาดนัดแรงงาน
- มอเตอร์โชว์และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายภายในงาน

รายละเอียดที่ วลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ 56

 

Organic Farm

Organic Farm