สอบถาม ปัญหาการเกษตรสอบถามปัญหาเรื่องการเกษตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง พืช ผัก การหาตลาดขายปลีก ส่ง ต้องการขายสินค้าทางการเกษตร ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ได้ที่

ขอบคุณครับ