มะนาวพันธุ์ไหน คนนิยม

lemon-tawa1

หน้าร้อนปีนี้อากาศบ้านเราก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่าจะต้องมีคนมาวัดสถิติกันอยู่ทุกปีและทุกแห่งกันทีเดียว ตาม Social Media ทั้งหลายว่า ช่วงนี้ที่ไหนบ้างอากาศร้อนจนถึงร้อนมาก เป็นเทรนด์สุดฮิตไปแล้วสำหรับการวัดอุณหภูมิ แต่จะว่าไปแล้ว หน้าร้อนก็เป็นอุปสรรคในการปลูกผักปลูกต้นไม้เหมือนกัน เนื่องจากปัญหาในเรื่อง น้ำและดิน

ทุกๆ วันจะขับรถผ่านนาข้าวข้างทาง ปีนี้ร้อนมาก นาที่ทุกทีจะเป็นดินโคลนเปียกแฉะ ปีนี้ไม่นานน้ำก็ระเหยกลายเป็นดินแตกระแหง ดูเหมือนต้นข้าวที่ชอบน้ำจะโตไม่ได้เต็มที่ แบบนี้หากทำนาไม่ได้ผล ราคาข้าวคงจะกระเตื้องขึ้นมาบ้าง จากท้องนาสู่เรือกสวน พืชหน้าร้อนปีนี้ได้ข่าวว่า พืชผักหลายชนิด แห่กันขึ้นราคากันเยอะ จากที่พลิกไปดูข้อมูลราคามะนาวผลใหญ่ วันที่ 6 มีนาคม 2556 ที่ตลาดไท อยู่ที่ร้อยละ 600 บาท นั่นหมายความว่า ตกผลละ 6 บาท ทีเดียว ไม่เพียงแค่มะนาวที่แพง พืชผักอย่างอื่นที่พอถึงหน้าร้อนแล้วมีผลผลิตออกมาน้อย แต่ความต้องการสูง ก็จะมีราคาดีในช่วงนี้ จึงทำให้มีคนสนใจที่จะปลูกพืชผักในช่วงนี้กันเยอะ หนึ่งในนั้นคือ มะนาว

แต่สายพันธุ์มะนาวอะไรที่คนนิยมปลูก จริงๆ ไม่อยากให้ตามกระแส แต่การคาดการณ์อนาคต ก็เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตเพื่อจำหน่าย หากปลูกกินเองก็ไม่ต้องเน้นข้อมูลมากนัก คำถามหนึ่งที่พบบ่อยและพบมากคือ จะเลือกปลูกมะนาวพันธุ์ไหนดี และเหมาะสม เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนและเก็บจำหน่ายเป็นรายได้ หากไปถามคนที่ปลูกมะนาว คำตอบหนึ่งที่เหมือนกันคือ ขอให้ดูความต้องการของผู้ปลูกเป็นสำคัญ ว่าต้องการปลูกเพื่อเอาไว้ใช้ในบ้าน ปลูกมะนาวกินเอง ซึ่งก็ต้องหาพันธุ์ที่ปลูกง่าย ดูแลไม่ต้องมาก

มะนาวพันธุ์ไหน คนนิยม มะนาวพันธุ์แป้นทะวาย

ถ้าปลูกมะนาวเพื่อจำหน่าย ซึ่งก็แบ่งเป็นจำหน่ายลูกเพื่อบริโภคสด ก็ต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดจะไปขายนั้นต้องการ คุณสมบัติด้านรูปร่าง ขนาด สี กลิ่น และรส ตรงตามความนิยมของผู้บริโภค ดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อโรคและแมลง และให้ผลตอบแทนสูงหรือไม่ นอกจากนี้ อาจเป็นการปลูกเพื่อจำหน่ายกิ่งพันธุ์ หรือทั้ง 2 อย่าง

สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตในวันนี้ คือมีการปลูกมะนาวสายพันธุ์ทะวายกันมากขึ้น ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีการออกดอกง่าย ออกเกือบตลอดทั้งปี และมีการทยอยออกหลายรุ่นในฤดูเดียวกัน แถมยังสามารถกระตุ้นให้ออกนอกฤดูได้ง่าย สำหรับสายพันธุ์ทะวายส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์แป้น อาทิ พันธุ์แป้นรำไพ แป้นจริยา แป้นพวง ฯลฯ นอกจากนี้ก็มีมะนาวพันธุ์ธรรมดาหรือพันธุ์ทั่วไป เช่น มะนาวน้ำหอม และมะนาวไร้เมล็ด มะนาวในกลุ่มนี้ผลจะมีขนาดใหญ่และกระตุ้นให้ออกดอกยากกว่ามะนาวพันธุ์แป้นและมีจำนวนผลน้อยกว่า

ในปัจจุบันสายพันธุ์มะนาวที่นิยมปลูกกันมีหลากหลายพันธุ์ เช่น มะนาวพิจิตร 1 มะนาวน้ำหอม มะนาวตาฮิติ มะนาวแป้นรำไพ มะนาวแป้นดกพิเศษ มะนาวแป้นจริยา มะนาวแม่ไก่ไข่ดก พร้อมกันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในการเลือกซื้อกิ่งพันธุ์มะนาวมาปลูกคือ ควรมาจากต้นแม่พันธุ์เป็นต้นสาวที่มีอายุต้นประมาณ 1 ปี และไม่เคยผ่านการราดหรือฉีดสารแพคโคลบิวทราโซลมาก่อน เพราะจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ์หลังจากที่ปลูกลงแปลงไปแล้ว สังเกตดูพบว่ากิ่งพันธุ์ที่ผ่านการราดสารจะเจริญเติบโตไม่ดีประการต่อมาต้นแม่พันธุ์มะนาวจะต้องมีลักษณะของการติดผลดี ติดผลดกเป็นพวง พวงละประมาณ 7-10 ผล เค้าว่า มะนาวเปรี้ยว-หน้าร้อน

มะนาวพันธุ์ไหน คนนิยม มะนาวพันธุ์แป้นทะวายมะนาวพันธุ์แป้นทะวาย

บางท่านอาจเรียกว่ามะนาวแป้นพวง แป้นรำไพ เพราะเป็นมะนาวที่ออกดอกและติดผลง่าย ส่วน วิธีการปลูกมะนาวพันธุ์แป้นทะวาย ยังคงปลูกในดินปกติ แต่จะการบังคับโดยการตัดแต่งกิ่งและกำจัดผลออกในช่วงเดือนกรกฎาคม กระตุ้นให้แตกยอดอย่างน้อย 2 ชุดเพื่อให้ต้นมีความสมบูรณ์เต็มที่ โดยหลังจากตัดแต่งกิ่ง 15 วัน จะมีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 ทุกๆ 7 วันเป็น เวลาต่อเนื่อง 2 เดือน

เมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคมก็จะเริ่มเห็นดอกมะนาว ซึ่งมะนาวชุดนี้ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจะถึงเดือนเมษายน หลังจากนั้นก็จะทำการพักต้นจนกว่าจะถึงเดือนตุลาคม ถึงจะเริ่มทำการผลิตในรุ่นต่อไป ใน 1 ปี ผลิตแค่ 1 รุ่น ปัจจุบันต้นมะนาวมีอายุ 5 ปี สามารถเก็บผลผลิตเฉลี่ยได้ประมาณ 600 ผลต่อต้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน ก็นับว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

ส่วนการผลิตมะนาวสายพันธ์อื่นๆ ก็มี เช่น มะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1 ที่เน้นผลิตในวงบ่อเท่านั้น เพราะมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1 ถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ดูแลง่าย แต่การออกดอกและติดผลจะสู้มะนาวพันธุ์แป้นทะวายหรือแป้นรำไพไม่ได้ เพราะมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1 เป็นมะนาวที่มีผลใหญ่ เปลือกหนา เมล็ดเยอะ ยิ่งถ้าปลูกลงดินจะบังคับให้ออกผลนอกฤดูยากมาก จึงต้องปลูกลงวงบ่อซีเมนต์เท่านั้น เพราะการปลูกลงวงบ่อจะบังคับให้ออกดอกและติดผลได้ดียิ่งขึ้น และสามารถทำให้ผลมีขนาดเล็กลง เปลือกบาง และมีเมล็ดน้อยลง จนเป็นที่ต้องการของตลาดได้มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันจึงมีผู้สนใจปลูกมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1 มากยิ่งขึ้น ส่วนมะนาวพันธุ์แป้นดกพิเศษนั้นยังเป็นที่สนใจน้อยในการปลูกเพื่อการค้าเนื่องจากราคาต้นพันธุ์ราคาค่อนข้างสูงมาก

สรุปแล้ว มะนาวแต่ละสายพันธุ์ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป อยู่ที่ความต้องการของตลาด ในปีนี้เกษตรกรส่วนใหญ่อาจจะเห็นมะนาวแป้นทวายอยู่มาก แต่ในปีต่อไปอาจเห็นมะนาวแป้นพิจิตร มะนาวแป้นดก และมะนาวอื่นๆ อีกมาก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและคุณภาพของผลผลิตที่ได้ มะนาว สำคัญคือต้องเปรี้ยว น้ำเยอะ ออกลูกได้ทั้งปี หรือช่วงราคาสูง ใครจับทางได้ก็มีแต่รวยกับรวย

เกษตรมือใหม่

เกษตรมือใหม่

เริ่มต้นจากการที่อยากปลูกผักกินเอง ปลูกมาเรื่อยๆ จนเกิดเป็นไอเดียที่หลากหลายและอยากนำมาแชร์กันให้รู้ ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผักนะเออ