ปลูกอะไรดีในสภาพพื้นดินปนทราย

ดินร่วนปนทรายปลูกอะไรดี พืชที่เหมาะจะปลูกในสภาพ ดินปนทราย

พื้นที่การเกษตรในประเทศไทยนั้นแตกต่างกันไปตามภูมิภาพและท้องถิ่น การที่จะได้ผลผลิตที่ดีนั้นจำเป็นต้องคัดเลือกพื้นที่เพาะปลูกด้วยไม่ใช่ว่าอยากปลูกอะไรก็ปลูกได้ เพราะคุณภาพของผลผลิตจะเป็นตัววัดว่าดินและสภาพแวดล้อมที่ทำการปลูกนั้นดีและเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เป็นต้นว่าคิดจะปลูกยางพาราต้องมีสภาพดินที่เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทรายนิดๆ และสภาวะแวดล้อมต้องมีน้ำไม่ขาด การปลูกในสภาวะที่ไม่เหมาะอาจได้ผลผลิตแต่ไม่มีคุณภาพ ต้องมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชเพื่อให้เหมาะและเข้ากับดินในภูมิประเทศนั้นๆ

สภาพดินร่วนปนทราย หรือดินทรายที่เฉลี่ยยแล้วมีมากกว่าดินปกตินั้น เหมาะกับการปลูกพืชชนิดใด คำถามนี้เหมือนเป็นปัญหาที่เกษตรกรผู้มีที่ดินและอยากเพิ่มมูลค่าพื้นที่ดินของตนเอง มีหลายส่วนแนะนำให้ปลูกสน ยางนา หรือไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ทั้งสัก ยูคาลิปตัส ฯลฯ ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ๆ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากนัก และไม่ต้องเน้นในการดูแลปรับปรุงรักษามากนัก เพราะไม้จำพวกนี้มีการดูแลไม่นานก็สามารถเติบโตเองได้ดีในทุกสภาพแวดล้อม แต่หากต้องมีในเรื่องของผลผลิตตามมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจแล้วล่ะก็ต้องมาพิจารณาหลายกรณีด้วยกัน

ดินร่วนปนทรายปลูกอะไรดี พืชที่เหมาะจะปลูกในสภาพ ดินปนทรายปลูกกล้วยในพื้นที่ดินปนทราย ให้ผลผลิตดี เพราะกล้วยสามารถเติบโตได้ดีทุกสภาพดิน และปรับสภาพได้ คุณลักษณะพิเศษของดินร่วนปนทราย ต้องเลือกตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม พื้นที่ดินร่วนปนทรายหรือดินเนื้อหยาบนั้น ความอุดมสมบูรณ์จะมีน้อยหรือต่ำมาก เช่น ชุดดินโคราช ชุดดินอุบล ฯลฯ พืชอาหารสัตว์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีพอสมควรในบริเวณนี้ได้แก่ หญ้าซิกแนลเลื้อย หญ้าซิก-แนลนอน หญ้ากินนี หญ้ารูซี่ ถั่วลิสงนา ถั่วเวอราโนสไตโล ถั่วแกรมสไตโล พืชตระกูลถั่วยืนต้น ได้แก่ ถั่ว มะแฮะ ทองหลาง และกระถิน สำหรับในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเป็นบางครั้งในฤดูฝน ควรปลูกหญ้าพลิแคทูลั่มซึ่งนอกจากจะทนแล้งได้ดีแล้วยังมีคุณสมบัติยึดเกาะหน้าดินได้ดีอีกด้วย

ปลูกมะม่วงในพื้นที่ดินปนทรายก็สามารถทำได้ดี และได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ เพราะมะม่วงเป็นไม้ผลที่ชอบดินรวนปนทราย เนื้อมะม่วงจะละเอียดรสชาติอร่อย จะมีปัญหาในเรื่องน้ำ เพราะต้นไม้ผลชนิดนี้ในระยะสองปีแรกนั้นต้องการน้ำในการเติบโตมาก ควรให้น้ำจะให้น้ำอย่างทั่วถึงในช่วงแรกที่เป็นต้นรอผลผลิต

พืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ดินปนทราย คือ มันสำปะหลังค่ะ พืชไร่ชนิดต่างๆ ที่ไม่ต้องการน้ำมาก พืชที่ต้องการน้ำน้อย

เกษตรมือใหม่

เกษตรมือใหม่

เริ่มต้นจากการที่อยากปลูกผักกินเอง ปลูกมาเรื่อยๆ จนเกิดเป็นไอเดียที่หลากหลายและอยากนำมาแชร์กันให้รู้ ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผักนะเออ