แม่แบบ ทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน

ปีใหม่นี้ยังไม่ได้ลงบทความแรก ขออันนี้เลยละกัน เพราะหลังจากที่ได้อ่านคำสัมภาษณ์ของประธานโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท (นายอดิศร พวงชมภู) หอการค้าไทย ว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับที่สามรองจากประเทศอินเดียซึ่งมีปริมาณการส่งออก 10 ล้านตัน รองลงมาเป็นประเทศเวียดนาม 7 ล้านตันมีปริมาณการส่งออก 5 ล้านตัน

ในขณะที่ศักยภาพในการผลิตข้าว เกาหลีใต้ ได้ข้าว 1,150 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนประเทศที่ผลิตข้าวได้มากที่สุดในอาเซียน คือ เวียดนาม ได้ข้าว 862 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อด้วยอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอันดับ 5 คือ ประเทศลาว ผลิตข้าวได้ 589 กิโลกรัมต่อไร่ ไทยตามเป็นอันดับ 6 คือ ได้ข้าว 454 กิโลกรัมต่อไร่ อยู่ในกลุ่มเดียวกับกัมพูชามีปริมาณเพียง 443 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่พม่าผลิตได้ 428 กิโลกรัมต่อไร่ ก็เลยเกิดความคิดเล็กๆ น้อยๆ ขึ้น

จากข้อมูลด้านบน ถ้าหากประเทศไทยยังคงยึดแนวการทำนาในแบบเดิม อาจจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตกต่ำลงเรื่อยๆ และส่งผลกระทบกับชีวิตของชาวนาไทยทั่วประเทศในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะอะไร?? เพราะการดำเนินโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนได้รับความสนใจจากเกษตรกรอย่างกว้างขวางและมีกระแสตอบรับอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อมีโครงการรับจำนำข้าวเกวียนละ 15,000 บาท ทำให้ชาวนามีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 6,800 บาทเท่านั้น ยิ่งทำให้เกษตรกรหันมาสนใจโครงการนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนกันมากขึ้น ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จึงร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีสรรพสิ่ง เปิดการอบรมวิชาทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนขึ้น วันที่ 25-27 มกราคม 2556 นี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว

โครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท ได้รับการสนับสนุนโดยหอการค้าไทย เมื่อปี 2553 เป็นโครงการที่เกิดกำลังใจกับชาวนา และสร้างความตื่นตัวให้กับคนไทยทั้งประเทศ ทำให้แปลงนาต้นแบบที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆ มีคนเข้าเยี่ยมชมตลอดปี มากกว่าแสนคน เช่น ขอนแก่น ทั้งอำเภอเมือง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงเก่า ที่อุตรดิตถ์ ลำพูน อุดรธานี เลย ชุมพร อุบลราชธานี ที่บ้านนาเจริญของอาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์ มีคนเข้าเยี่ยมชม ดูงาน สัมมนาและฝึกอบรมกว่า 20,000 คน โดยเฉพาะแปลงใหญ่ แก้จนแก้จริง ที่ตำบลบางตะไนย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่เกิดจากความร่วมมือของ 4 หน่วยงานใหญ่ คือ ธ.ก.ส. หอการ ค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ส.ป.ก. มีคน เข้าชมมากกว่า 20,000 คน ในเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

แม่แบบ ทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน

ที่สำคัญ แปลงนาสำคัญที่เป็นต้นแบบของการฝึกอบรม ที่พิพิธภัณฑ์การ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ก็มีคนเข้าชมมากกว่า 20,000 คน เช่นกัน

สำหรับการอบรมครั้งนี้จะเริ่มต้นจากการปรับภาพของความคิดทางด้านการเกษตรที่มีอยู่ ให้เห็นอีกภาพหนึ่งที่ยังไม่ได้คิดกัน เช่น กล้าเชื่อหรือไม่ว่า โลกนี้ไม่มีวัชพืช สิ่งที่งอกขึ้นมาจากดินให้เรียกว่าปุ๋ยพืชสด ความเชื่อว่ามีวัชพืช คือพืชไร่ไม่ต้องการ คนก็เอายาพิษไปกำจัด ถ้าเรียกว่าปุ๋ยพืชสด เราจะหา “ความรู้” ไปทำให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น วิชาคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว วิชาปรับสภาพดิน ปรับสภาพน้ำ การทำนาปาเป้า การทำสรรพสิ่งน้ำ สรรพสิ่งผง สรรพสิ่งก้อน การระเบิดดินให้ร่วน การทำให้ข้าวแตกกอ การทำให้ข้าวออกรวงใหญ่ ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้อบรมจะได้ลงมือปฏิบัติ ลงไปสัมผัสแปลงนาของ “9 กล้า” ในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 9 แปลง สอบถาม คนทำนา ทั้ง 9 คน ถึงองค์ความรู้ ทรรศนะความคิดอย่างใกล้ชิด ดูผลปรากฏที่แปลงนาจริง พืช 20 ชนิดบนคันนา ถ่ายรูป วันนี้ เอาไว้ไปเปรียบเทียบใน วันหน้า ที่จะกลับมาเยือนอีกครั้ง นอกจากนี้จะได้ชมแปลงผักกางมุ้งที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 5 เดือน มาปรับสภาพดินจาก ดินแข็ง มาเป็นดินร่วน แล้วปลูกคะน้า ที่นอกจากมีคุณค่าทางอาหารแล้วยังมี สรรพคุณทางยา เป็นการปลูกคะน้าครั้งเดียวตัดขาย 3 รอบ ที่สำคัญคือ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ว่าเกษตรอินทรีย์ที่แท้จริงนั้นปลอดภัย และให้ผลผลิตสูงกว่าเคมีอย่างแน่นอนอย่างไร

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 0-2529-1972, 0-2529-2213 ต่อ 103, 0-2529-2212-13.

อ้างอิงจากข่าว http://www.dailynews.co.th


top

Comments are closed.


Organic Farm

Organic Farm

ผักสวนครัวหลายอย่างควรมีติดบ้าน ถ้าไม่มีพื้นที่ปลูก สามารถปลูกลงกระถาง วัสดุเหลือใช้ต่างๆ ก็สามารถนำมาเป็นฐานรองดินปลูกได้ ให้ผลผลิตดีไม่แพ้ปลูกลงแปลงเช่นกัน

สวนครัวในกระถาง

Make Mini Organic

Make Mini Organic

อาจยากกับพื้นที่ แต่ถ้ามีใจรักจริงย่อมได้สิ่งตอบแทนที่ดี การปลูกผักก็เช่นกัน ปลูกเองกินเองไม่ใช่เรื่องยาก

การปลูกผักสวนครัว

Veggie & Herbst

Veggie & Herbst

ปลูกผักแล้วมีผลผลิต หลังจากนำไปต้มยำทำแกงแล้ว เหลือจึงขาย แต่เมื่อมีเวลา ลองนำมาทำน้ำผักเพื่อสุขภาพ ปลูกเองกินเอง ปลอดภัย ไร้เคมี ชีวีก็มีสุข วันหยุดพักผ่อนไม่ไปไหนก็หาผักผลไม้ที่มีข้างบ้าน เอามาทำเป็นน้ำผักผลไม้ดื่มแก้กระหาย สดชื่น ดีต่อสุขภาพจริงๆ

น้ำผักเพื่อสุขภาพ

Elegant Veggie

Elegant Veggie

เรียนรู้วิธีการปลูกผักแบบง่ายที่สุด แค่เอาเมล็ดใส่ลงในดิน รดน้ำเช้าเย็น แล้วไม่ต้องทำอะไรอีกเลย ก็มีผักกินไปตลอดชีวิต ปล่อยให้ผักมีผลผลิต ออกลูกหลานหน่อผล ด้วยการบำรุงดินและการรักษาเมล็ดพันธุ์ เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์แบบแปลกๆ แต่ใช้ได้จริง และอีกหลากหลายวิธีเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวในแบบที่คุณคิดว่า เฮ่ย...เป็นไปได้หรือ หรือการเอาพืชผัก มาทำสวนให้สวยงาม แถมยังมีผลผลิตที่กินได้อีกด้วย ผักไม่ได้เป็นแค่พืชที่มีไว้กิน แต่มีอะไรมากกว่านั้น

การปลูกผัก

Post Organic

Kaset Organic Thailand

เนื่องจากมีการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ในส่วนของหมวด เกษตรพอเพียง แห่งนี้ ทำให้ทราฟ

ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย

ภาคประชาชนรวมพลังกดดัน ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย thai herbs for the colon จ

Thai Hom Mali Rice Organic

Thai Rice Organic Thai Hom Mali Rice enjoys the World Famous reputation for its