ข้าวไทย ป้องกันเบาหวาน มะเร็ง

นักวิจัยพันธุ์ข้าว เล็งวิจัยต่อยอดข้าวพันธุ์ไรท์เบอร์รี่ และข้าวสินเหล็กเป็นอาหารเสริม ชูจุดขายช่วยรักษาเบาหวานและมะเร็งได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลที่พบ นายอภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่าจากการวิจัยข้าวพันธุ์ไรท์เบอร์รี่และข้าวสินเหล็กซึ่งเกิดจากการ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวหอมมะลิ 105 และข้าวเจ้าหอมนิลสายพันธุ์ พบว่า มีคุณสมบัติพิเศษโดยจากการนำสารสกัดที่ได้จากข้าว 2 สายพันธุ์มาทดลองในหนูพบว่ามีคุณสมบัติในการรักษาเบาหวานและมะเร็ง สามารถลดการขยายของเซลล์มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งเต้านม รวมทั้งยังลดน้ำตาลที่เกิดจากการบริโภคข้าว จากดัชนีค่าปกติ 100 เหลือ 55 เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ในอนาคตจะมีการพัฒนาข้าวให้กลาย เป็นยารักษาโรคโดยนำข้าวพันธุ์พิเศษมาสกัดเป็นรำข้าวและน้ำมันรำข้าวเพื่อ ให้ได้ยาบำรุงและอาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าข้าวปกติ ซึ่งนายอภิ ชาติกล่าวว่า ประเทศไทยมีงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหลายชิ้นแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ใน สถาบันการศึกษาและยังไม่ขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐ ขณะที่แนวโน้มการทำการเกษตรได้เปลี่ยนแปลงไปโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ต่อไปประเทศไทยจะต้องปรับตัวตามกระแสโดยผนวกแนวคิดดังกล่าวเข้ากับงานวิจัย เพื่อให้ข้าวมีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจในในอนาคต

ข้าวไทยป้องกันโรคเบาหวาน

พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทยมีมากถึง 2.5 – 3 หมื่นสายพันธุ์แต่มีการนำมาปรับปรุงสายพันธุ์เพียง 15 – 20 สายพันธุ์เท่านั้น หากมีการวิจัยและพัฒนามากกว่านี้จะทำให้ไทยเป็นผู้นำข้าวเหนือเวียดนาม โดยควรมีกองทุนข้าวที่เกิดจากการเก็บภาษีส่งออกข้าวเพื่อนำรายได้มาทำการ วิจัยและพัฒนาข้าวต่อไปซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทยทำการศึกษาและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนแล้ว

ข้าวไทย ป้องกันเบาหวาน มะเร็ง

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าข้าวมีความสำคัญกับคนไทยทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่กลับพบว่าข้าวไทยยังมีปัญหาอยู่มาก เช่น กระบวนการผลิต ราคาและพันธุ์ข้าวที่กำลังสูญหาย ปัญหาต่างๆเหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้ไทยเสียตำแหน่งการส่งออกข้าว อันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ในเรื่องของการวิจัยข้าวยังพบว่าหน่วยงานต่างๆ ยังขาดความพร้อมและไม่มีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ


top

Comments are closed.


Organic Farm

Organic Farm

ผักสวนครัวหลายอย่างควรมีติดบ้าน ถ้าไม่มีพื้นที่ปลูก สามารถปลูกลงกระถาง วัสดุเหลือใช้ต่างๆ ก็สามารถนำมาเป็นฐานรองดินปลูกได้ ให้ผลผลิตดีไม่แพ้ปลูกลงแปลงเช่นกัน

สวนครัวในกระถาง

Make Mini Organic

Make Mini Organic

อาจยากกับพื้นที่ แต่ถ้ามีใจรักจริงย่อมได้สิ่งตอบแทนที่ดี การปลูกผักก็เช่นกัน ปลูกเองกินเองไม่ใช่เรื่องยาก

การปลูกผักสวนครัว

Veggie & Herbst

Veggie & Herbst

ปลูกผักแล้วมีผลผลิต หลังจากนำไปต้มยำทำแกงแล้ว เหลือจึงขาย แต่เมื่อมีเวลา ลองนำมาทำน้ำผักเพื่อสุขภาพ ปลูกเองกินเอง ปลอดภัย ไร้เคมี ชีวีก็มีสุข วันหยุดพักผ่อนไม่ไปไหนก็หาผักผลไม้ที่มีข้างบ้าน เอามาทำเป็นน้ำผักผลไม้ดื่มแก้กระหาย สดชื่น ดีต่อสุขภาพจริงๆ

น้ำผักเพื่อสุขภาพ

Elegant Veggie

Elegant Veggie

เรียนรู้วิธีการปลูกผักแบบง่ายที่สุด แค่เอาเมล็ดใส่ลงในดิน รดน้ำเช้าเย็น แล้วไม่ต้องทำอะไรอีกเลย ก็มีผักกินไปตลอดชีวิต ปล่อยให้ผักมีผลผลิต ออกลูกหลานหน่อผล ด้วยการบำรุงดินและการรักษาเมล็ดพันธุ์ เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์แบบแปลกๆ แต่ใช้ได้จริง และอีกหลากหลายวิธีเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวในแบบที่คุณคิดว่า เฮ่ย...เป็นไปได้หรือ หรือการเอาพืชผัก มาทำสวนให้สวยงาม แถมยังมีผลผลิตที่กินได้อีกด้วย ผักไม่ได้เป็นแค่พืชที่มีไว้กิน แต่มีอะไรมากกว่านั้น

การปลูกผัก

Post Organic

Kaset Organic Thailand

เนื่องจากมีการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ในส่วนของหมวด เกษตรพอเพียง แห่งนี้ ทำให้ทราฟ

ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย

ภาคประชาชนรวมพลังกดดัน ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย thai herbs for the colon จ

Thai Hom Mali Rice Organic

Thai Rice Organic Thai Hom Mali Rice enjoys the World Famous reputation for its