ข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์

เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง ศัตรูพืชของชาวสวน มันสำปะหลัง
1646 views

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เป็นปัญหาหนักอกของชาวสวนมันก็ว่าได้เพราะการระบาดของเพลี้ยแป้งนั้นรุนแรงมากในหลายพื้นนี้ ถึงจะบอกว่าการระบาดของเพลี้ยแป้งเองจะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ระยะห่างจากพื้นที่ระบาด สภาพภูมิอากาศ ลักษณะของดินที่ปลูก หรืออายุของต้นมันสำปะหลังขณะถูกทำลาย แต่ก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชและเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างทั่วถึงกัน เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงปากดูด...

เกษตรพอเพียง

ทำเกษตรบนคันดิน Hugelkultur
16028 views

ทำเกษตร มีหลากหลายสารพัดวิธีที่อาจไม่มีในเชิงวิชาการ แต่สำหรับวิธีนี้ผมขอเรียกง่ายๆ ว่า การปลูกผักบนคันดิน หรือ การทำคันดินปลูกผัก โดยภาษาที่เข้าใจกันในสากลบอกไว้ว่าเป็นวิธีแบบ Hugelkultur Hugelkultur...